जिल्हा कोल्हापुर येथे प्राध्यापक , ग्रंथपाल , कार्यालय अधिक्षक , प्रयोगशाळा सहाय्यक / परिचर , भांडारपाल , लिपिक , शिपाई इ. पदांसाठी मोठी पदभरती !

जिल्हा कोल्हापुर येथे बाळासाहेब देसाई कॉलेज अंतर्गत प्राध्यापक , ग्रंथपाल , कार्यालय अधिक्षक , प्रयोगशाळा सहाय्यक / परिचर , भांडारपाल , लिपिक , शिपाई इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Balasaheb Desai College Kolhapur Recruitment For … Read more

सावकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय सातारा येथे अधिकारी , नर्स , लिपिक , ग्रंथपाल , शिपाई , परिचर , माळी , कामगार , लेखापाल इ. पदांसाठी मोठी पदभरती !

सावकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय सातारा येथे अधिकारी , नर्स , लिपिक , ग्रंथपाल , शिपाई , परिचर , माळी , कामगार , लेखापाल इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Sawkar Ayurvedic College Satara Recruitment For Various Post … Read more

सेवा संस्कार संस्था मध्ये विविध शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती !

सेवा संस्कार संस्था अंतर्गत श्रमशक्ती विद्या निकेतन इंग्रजी माध्यम शाळा व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय , नगर अंतर्गत विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Shramshakti vidya Niketan English medium school & science Junior College Recruitment For Various … Read more

SNDT : महिला विद्यापीठ मुंबई अंतर्गत प्राध्यापक , प्रयोगशाळा सहाय्यक , ग्रंथपाल , लिपिक , समुपदेशक , शिपाई पदांसाठी मोठी पदभरती ..

महिला विद्यापीठ मुंबई अंतर्गत प्राध्यापक , प्रयोगशाळा सहाय्यक , ग्रंथपाल , लिपिक , समुपदेशक , शिपाई पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( SNDT Women University Mumbai Recruitment For Various Post , Number of post Vacancy – 22 … Read more

भांडारपाल , लिपिक , शिपाई , प्रयोगशाळा सहाय्यक , प्राध्यापक इ. पदांसाठी थेट पदभरती !

श्री. हिरालाल हस्तीमाल ( जैन ब्रदर्स जळगाव ) पॉलिटेक्निक मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Shri Hiralal hastimal ( jain Brothers Jalgaon ) Polytechnic Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 40 … Read more

यशोदा शिक्षण प्रसारक व राजीव स्मृती बहुउद्देशिय संस्था बार्शी येथे अधिक्षक , लिपिक / डाटा ऑपरेटर , सेवक , निदेशक पदांसाठी पदभरती !

यशोदा शिक्षण प्रसारक व राजीव स्मृती बहुउद्देशिय संस्था बार्शी येथे अधिक्षक , लिपिक / डाटा ऑपरेटर , सेवक , निदेशक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांचे थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Yashoda Shikshan Prasarak Barshi & Rajiv Smruiti Bahu-uddeshiy Sanstha , Barshi Recruitment For … Read more

सहयोग नागरी सहकारी बँक मध्ये अधिकारी , लिपिक , सेवक पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

सहयोग नागरी सहकारी बॅक लि.उदगीर मध्ये अधिकारी , लिपिक , शिपाई पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीन आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Sahayog Urban co-operative Bank ltd. Recruitment For Officer , Clerk , Peon Post , Number of Post Vacancy … Read more

जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव (उस्मानाबाद) येथे गट ब, क व ड संवर्गातील विविध पदांसाठी सरळसेवा पदभरती !

dharashiv tulajabjavani trust Recruitment

मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत समुपदेशक , कनिष्ठ प्रणाली अधिकारी व शिपाई पदांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत समुदपदेशक , कनिष्ठ प्रणाली अधिकारी व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mumbai University Recruitment For Various post , Number of Post Vacancy – 03 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more

राज्य शासन सेवेतील गट क व ड संवर्गातील विविध पदांसाठी सरळसेवा पद्घतीने पदभरती..

श्री.तुळजाभवानी मंदीर संस्थान अंतर्गत गट क व गट ड संवर्गातील विविध पदांसाठी सरळसेवा पद्धतीने मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Shri Tulajabhavani Temple Trust Recruitment For Various Post , Number of post Vacancy – 47 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अ.क्र पदनाम पदांची … Read more