TMC : ठाणे महानगरपालिका मध्ये मध्ये विविध पदांकरीता आत्ताची नविन पदभरती ! Apply Now !

Spread the love

ठाणे महानगरपालिका , ठाणे मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम , पदसंख्या व पात्रता या संदर्भात सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहूयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.प्रशिक्षक ( कबड्डी )02
02.व्यवस्थापक02
03.फिटनेस ट्रेनर01
04.फिजिओथेरपिस्ट01
 एकुण पदांची संख्या06

वेतनमान – सदर पदभरती प्रक्रिया ही मानधनावर करार पद्धतीने करण्यात येणा असून सदर पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना ठोक मानधन 15,000/- ते 20,000/- प्रतिमहा देण्यात येईल .इतर कोणतेही भत्ते प्रदान करण्यात येणार नाहीत .

हे पण वाचा : महाराष्ट्र शासन सेवेत गट अ ते ड संवर्गातील पदांसाठी मेगाभर्ती !

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शूल्क : जाहीरातीमध्ये नमदु पात्रताधारक उमदेवारांनी आपला अर्ज https://thanecity.gov.in/tmc/CitizenHome.html  या संकेतस्थळावर दि.09 मे 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करायचे आहे .सदर पदभरती प्रक्रिया करीता परीक्षा शुल्क ( आवेदन फीस ) आकारली जाणार नाही .

जाहिरात पाहा

Leave a Comment