महाराष्ट्र राज्य भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा मध्ये तब्बल 1 हजार 183 पदांसाठी महाभर्ती 2023 ! सुधारित पदभरती GR निर्गमित !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे , या सुधारित आकृतीबंधानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतीमध्ये गट अ ते गट ड पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .

यांमध्ये भुजल सेर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पदांचा सुधारित आकृतीबंध या शासन निर्णयान्वये अंतिम करण्यात येत असल्याने या आकृतीबंधातील 1183 नियमित पदांपैकी गट क संवर्गाची पदे भरण्यासंदर्भात वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक 31.10.2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदभरतीची कार्यवाही संचालना मार्फत करण्याचे आदेश सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेले आहेत .

हे पण वाचा : केंद्रीय गृह मंत्रालय मध्ये तब्बल 1,29,929 पदांसाठी मेगाभर्ती !

यांमध्ये लेखाधिकारी , कनिष्ठ रसायनी , प्रोग्रामर , भौगिलिक माहिती ,प्रयोगशाळा सहाय्यक , वरिष्ठ लिपिक , कार्यालय अधिक्षक , कनिष्ठ लिपिक , उपलेखापाल , रिंगमन , लघुटंकलेखक , वाहनचालक , बहुउद्देशिय कर्मचारी इ. पदांच्या 1183 जागांसाठी पदभरती करण्यात येणार आहे .

सदर शासन निर्णयानुसार विविध पदांच्या गटनिहाय पदभरती प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे . यांमध्ये गट अ संवर्गाती एकुण 162 पदे गट ब संवर्गातील एकुण 368 पदे व गट क संवर्गाती एकुण 653 पदे भरण्यास सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार मान्यता देण्यात येत आहे .

तर संवर्ग ड मधील पदे मृत घोषित करुन सदर वर्ग – 4 मधील वाहनचालक पदांच्या 122 जागा तर बहुउद्देशिय कर्मचारी पदांच्या एकुण 178 पदांकरीता बाह्यस्त्रोताद्वारे पदभरती करण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहेत .

सुधारित आकृतीबंधानुसार गट व जिल्हानिहाय पदांची संख्या / सविस्तर जाहीरात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे .

पदभरती शासन निर्णय

Leave a Comment