TMC : ठाणे महानगरपालिका मध्ये फक्त 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नोकरीची मोठी संधी ! Apply Now !

Spread the love

TMC : ठाणे महानगरपालिका मध्ये फक्त दहावी पात्र उमेदवारांसाठी नोकरीची उत्तम संधी उपलब्ध झालेली असून , थेट मुलाखतीद्वारे उमेदवारांची निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . यामुळे पात्र उमेदवारांनी विहीत दिनांकास मुलाखतीस हजर रहायचे आहेत . पदनाम , पदांची संख्या व मुलाखत दिनांक याबाबत सविस्तर पदभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिनस्त छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय व राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील अटेंडट ( परिचर ) या पदांकरीच्या रिक्त जागेवर एकुण 24 पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .यामध्ये 14 जागा प्रवर्गनिहाय राखीव असून उर्वरित 10 जागा खुला प्रवर्गाकरीता राखीव आहेत .

सविस्तर पदभरती जाहिरात पाहा

पात्रता – सदर परिचर पदांकरीता उमेवार फक्त महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा ( SSC ) बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ , मुंबई यांचेकडील अधिकृत असणारी MSCIT / CCC / DOEEACC संगणक कोर्स परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .

वयोमर्यादा – सदर पदभरती करीता राज्य शासनाच्या दि.26 एप्रिल 2016 नुसार खुल्या प्रवर्गाकरीता 38 वर्षे तर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता कमाल वयोमर्यादा 43 वर्षे पर्यंत असणे आवश्यक आहे .

जाहिरात पाहा

Leave a Comment