BMC : मुंबई पालिकेमध्ये तब्बल 5 हजार 575 पदांकरीता सर्वात मोठी महाभरती ! 10 वी पात्रताधारकांसाठी मोठी संधी ! Apply Now !

Spread the love

बृहन्मुंबई पालिकेमध्ये तब्बल 5,575 पदांकरीता मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पात्र शैक्षणिक पात्र उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . सविस्तर पदभरती तपशिल , आवश्यक पात्रता , वेतनमान इत्यादी बाबत सविस्तर जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

मुंबई पालिकेमध्ये आशा सेवका पदांच्या तब्बल 5 हजार 575 पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पालिकेतील आरोग्य केंद्रामध्ये 1 हजार ते 1200 लोकसंख्येसाठी एक आशा सेविका अशा पद्धतीने त्याचबरोबर इतर 250 घरांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे .

आवश्यक पात्रता – यामध्ये आशा सेविका हे पद महिला उमेदवारांमधूनच भरण्यात येणार असून , महीला उमेदवार ही इयत्ता 10 वी ( SSC ) परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . सदर उमेदवारांमध्ये आशा सेविका म्हणून काम करण्याचे संघटन व संवाद तसेच नेतृत्व करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे .

वेतनमान – आशा सेविका हे पद राज्य शासनाने अतिरिक्त कर्मचारी / अर्धवेळ कर्मचारी असल्याने , सदर कर्मचाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे , नियमित वेतनश्रेणीवर वेतन अदा करण्यात येत नाहीत तर 6,000/- प्रतिमहा मानधन देण्यात येते .

अर्ज प्रक्रिया – आशा सेविका पदांकरीता आवश्यक पात्रता असणाऱ्या उमदेवारांनी आपला अर्ज दि.13 मार्च 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये विभागीय वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी कार्यालय या पत्त्यावर अर्ज सादर करायचा आहे . या पदभरती प्रक्रिया करीता कोणत्याही प्रकारचे आवेदन शुल्क आकारले जाणार नाही .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment