बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील 118 जागेसाठी मेगाभरती 2024 ; Apply Now !

Spread the love

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील 118 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . (Brihanmumbai Mahanagarpalika Corporation Recruitment For Licence Inspector Post , Number of Post Vacancy – 118 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

पदनाम / पदांची संख्या ( Post Name / Number Of Post ) : यांमध्ये अनुज्ञापन निरीक्षक ( Licence Inspector ) पदांच्या एकुण 118 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .

आवश्यक शैक्षणिक अर्हता ( Education Qulification ) : सदर पदांकरीता उमेदवार हे कोणत्याही शाखेतुन पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : केन्द्र शासन सेवेत गट ब व क संवर्गातील विविध पदांसाठी महाभरती, लगेच करा आवेदन !

वेतनमान : 5200-20200+2800 ग्रेड वेतन ( सहाव्या वेतन आयोगानुसार )

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे https://ibpsonline.ibps.in/bmclijan24/ या संकेतस्थळावर दिनांक 20.04.2024 ते दिनांक 17.05.2024 या कालावधीमध्ये सादर करायचे आहेत . सदर पदभरती प्रक्रिया करीता खुला प्रवर्ग करीता 1000/- रुपये तर मागास प्रवर्ग करीता 900/- रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

भरती प्रकिया शुद्धिपत्रक  Click Here

Leave a Comment