बृहन्मंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील 118 जागेसाठी मोठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील 118 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . (Brihanmumbai Mahanagarpalika Corporation Recruitment For Licence Inspector Post , Number of Post Vacancy – 118 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये , विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती ! लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हताधारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Bruhanmumbai Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 13 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता  या संदर्भातील … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये 75 जागांसाठी आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये तब्बल 75 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( The municipal Corporation Recruitment For Lawyers Post , Number of Post Vacancy – 75 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

मुंबई महानगपालिका मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्था करीता राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत रिक्त असलेल्या विविध पदांच्या 60 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Mumbai Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 60 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे … Read more

BMC : बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Corporartion Greater Mumbai Recruitment For Sweeper Post , Number of Post Vacancy – 05 ) पदनाम / पदांची संख्या अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात … Read more