महाराष्ट्र महसुल व वन विभागांमध्ये कोतवाल पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया , Apply Now !

महाराष्ट्र राज्याच्या महसुल व वन विभागांमध्ये कोतवाल या पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . सदर कोतवाल या पदांसाठी सरळसेवा पद्धतीने उमेदवारांची निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे . महाराष्ट्र राज्याच्या उस्मानाबाद जिल्हांमध्ये कोतवाल या पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून कोतवाल पदांच्या … Read more

ECHS : माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना अंतर्गत चालक , लिपिक , शिपाई , परिचर इ. पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया .

माजी सैनकि सहयोगी आरोग्य योजना अंतर्गत विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Ex-Serviceman Contributory Health Scheme Recruitment For various Post , Number of Post vacancy – 29 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . पदांचे नावे – OIC पॉलिक्लिनिक , वैद्यकिय विशेषज्ञ , वैद्यकिय अधिकारी … Read more

Mahavitaran : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मध्ये विवधि पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited Recruitment for Various Post Number of Post vacancy – 150 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. वीजतंत्री 65 … Read more