महाराष्ट्र महसुल व वन विभागांमध्ये कोतवाल पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया , Apply Now !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्याच्या महसुल व वन विभागांमध्ये कोतवाल या पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . सदर कोतवाल या पदांसाठी सरळसेवा पद्धतीने उमेदवारांची निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .

महाराष्ट्र राज्याच्या उस्मानाबाद जिल्हांमध्ये कोतवाल या पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून कोतवाल पदांच्या तालुक्यानिहाय रिक्त पदांची संख्या खालील प्रमाणे आहेत .यांमध्ये भुम तालुक्यांमध्ये एकुण 02 जागा , वाशी तालुक्यांमध्ये 05 जागा , लोहारा तालुका मध्ये 05 जागा , उमरगा तालुक्यांमध्ये 02 जागा ,उस्मानाबाद तालुका मध्ये 07 जागा , कळंब तालुका मध्ये 06 जागा , परंडा तालुका मध्ये 08 जागा ,तुळजापुर तालुका मध्ये 07  जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्याता येत आहेत .

हे पण वाचा : बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये चतुर्थश्रेणी पदांच्या 2,310 जागांसाठी मेगाभर्ती प्रक्रिया !

अ.क्रतालुक्याचे नावकोतवाल रिक्त पदसंख्या
01.भुम02
02.वाशी05
03.लोहारा05
04.उमरगा02
05.उस्मानाबाद07
06.कळंब06
07.परंडा08
08.तुळजापुर07

वेतनमान : कोतवाल या पदांकरीता प्रतिमहा ( सुधारित वेतन नियमानुसार ) 15,000/- रुपये वेतनमान अदा करण्यात येणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपला अर्ज खालील जाहीरातीमध्ये नमुद पत्त्यावर दिनांक 03.07.2023 पर्यंत अर्ज पोहोचेल अशा पद्धतीने सादर करायचे आहेत . सदर पदांसाठी 20/- रुपये एवढे आवेदन शुल्क आकारले जाणार आहेत . अधिक माहीतीसाठी / तालुक्यानिहाय कोतवाल पदांची जाहीरात पाहाण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..

कोतवाल भरती जाहीरात पाहा

Leave a Comment