Mahavitaran : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मध्ये विवधि पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited Recruitment for Various Post Number of Post vacancy – 150 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.वीजतंत्री65
02.तारतंत्री65
03.कोपा20
 एकुण पदांची संख्या150

पात्रता – उमेदवार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक / तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .त्याचबरोबर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण नवी दिल्ली मान्यताप्राप्त औद्यागिक प्रशिक्षण संस्था मधून वीजतंत्री / तारतंत्री / कोपा या व्यवसाय ट्रेड मधून परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – पात्र उमेदवारांनी आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करायचा आहे . ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची शेवटची दिनांक 17.11.2022 असणार आहे .सदर भरती प्रक्रियेकरीता परीक्षा शुल्क म्हणुन कोणत्याही प्रकारची परीक्षा शुल्क आकारली जाणार नाही .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment