केंद्रिय गृह विभाग अंतर्गत तब्बल 4,660  जागांसाठी महाभरती 2024

रेल्वे सुरक्षा दलांमध्ये तब्बल 4,660 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Railway Protection Force Recruitment For Sub Inspector & Constable Post , Number of Post Vacancy – 4660 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more

महाराष्ट्र राज्य गृह विभागात 17,311 जागेसाठी महाभरती, लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दालांमध्ये पेालिस शिपाई , वाहन चालक , कारागृह शिपाई , सशस्त्र पेालिस शिपाई इ. पदांच्या तब्बल 17,311 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईनपद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Police Department Recruitment For Police Constable , Police Bandsmen , Police Constable … Read more

RPF : रेल्वे सुरक्षा दलामध्ये 4,660 जागेसाठी महाभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

रेल्वे सुरक्षा दलांमध्ये तब्बल 4,660 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Railway Protection Force Recruitment For Sub Inspector & Constable Post , Number of Post Vacancy – 4660 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more

देशाची राजधानी दिल्ली पोलिस दलांमध्ये 4,187 जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

देशाची राजधानी दिल्ली पोलिस दलांमध्ये स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत उपनिरीक्षक पदांच्या तब्बल 4,187 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हताधारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Staff Selection Commision Recruitment For Sub Inspector Post , Number of Post Vacancy – 4187 ) पदनाम , … Read more

राज्यातील मुंबई , पुणे , नागपुर , छ.संभाजीनगर कारागृह विभागांमध्ये पोलिस शिपाई पदांच्या 1800 जागांसाठी महाभरती ;

राज्यातील मुंबई , पुणे , नागपुर व छत्रपती संभाजीनगर कारागृह विभागांमध्ये पोलिस शिपाई पदांच्या तब्बल 1800 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालवधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Prison Department Recruitment For Prison Constable Post , Number of Post Vacancy – … Read more

SRPF : महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलिस दलांमध्ये सशस्त्र पोलिस शिपाई पदांच्या 3,441 जागेसाठी महाभरती ,लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलिस दलांमध्ये सशस्त्र पोलिस शिपाई पदांच्या एकुण 3,441 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . (SRPF Recruitment For Constable , Number of Post Vacancy – 3,441 ) राज्य राखीव गट निहाय सशस्त्र पोलिस शिपाई पदांची … Read more

महाराष्ट्र पोलिस महाभरती 2024 : जिल्हानिहाय रिक्त पोलिस पदांच्या जाहीरात पाहा ..

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलांमध्ये महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , जिल्हा निहाय पोलिस पदांच्या रिक्त जागेंचे विवरण पुढीलप्रमाणे पाहु शकता .. ( Maharashtra District Wise Police Post Vacancy ) सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अ.क्र जिल्हा / आयुक्तालय पदसंख्या 01. ठाणे शहर 686 02. पुणे शहर 715 03. नागपुर शहर 602 04. अमरावती शहर – … Read more

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलांमध्ये पोलिस शिपाई , वाहन चालक , कारागृह शिपाई , सशस्त्र पोलिस शिपाई पदांच्या तब्बल 16,190 जागेसाठी महाभरती , Apply Now !

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दालांमध्ये पेालिस शिपाई , वाहन चालक , कारागृह शिपाई , सशस्त्र पेालिस शिपाई इ. पदांच्या तब्बल 16,190 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईनपद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Police Department Recruitment For Police Constable , Police Bandsmen , Police Constable … Read more

Solapur : सोलापूर जिल्हा पोलिस दलांमध्ये पोलिस शिपाई , चालक पदांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका .

सोलापूर जिल्हा  पोलिस दलांमध्ये पेालिस शिपाई व चालक पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . (Kolhapur District Police Department Recruitment For Police Constable  & Driver Post , Number of Post Vacancy – 48) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

Gondia : गोंदिया जिल्हा पोलीस दल मध्ये पोलिस शिपाई पदांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका .

गोंदिया जिल्हा  पोलिस दलामध्ये पेालिस शिपाई पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Gondia District Police Department Recruitment For Police Constable Post , Number of Post Vacancy – 110 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more