नमो महारोजगार मेळावा : विविध पदांच्या तब्बल 10,000+ जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

राज्यात नमो महारोजगार मेळावा अंतर्गत विविध पदांच्या तब्बल 10,000+ जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करायचे आहेत . ( Namo Maha Employement Recruitment For 10,000+ ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर महाभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. … Read more

महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालय मध्ये तब्बल 5,793 जागेवर लघुलेखक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई / हमाल पदांकरीता महाभरती !

महाराष्ट्र जिल्हा न्यायालयमध्ये तब्बल 5,793 जागेवर लघुलेखक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई / हमाल पदांकरीता महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra District Court Recruitment For Stenografer , Juniour Clerk , Peon / Hamal Post , Number … Read more

SMC : सोलापूर महानगरपालिका मध्ये विविध गट अ , ब , क आणि ड संवर्गातील तब्बल 226 पदांकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन !

सोलापूर महानगरपालिका प्रशासन मध्ये विविध गट अ , ब , क आणि ड संवर्गातील तब्बल 226 पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत मुदत आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Solapur Municipal Corporation Recruitment For Class A , B , C & D Post , Number of Post … Read more

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मध्ये गट ब आणि क संवर्गातील 3000+ जागांसाठी मेगाभरती , लगेच करा आवेदन !

आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मध्ये विविध गट ब आणि क संवर्गातील तब्बल 3,036 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत काळांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( AIIMS : All India Institute of Medical Science Recruitment For Class B & C Post , Number of … Read more

India Post : भारतीय डाक विभाग मध्ये 1,899 जागांकरीता महाभरती , लगेच करा आवेदन !

भारतीय टपाल विभाग मध्ये तब्बल 1 हजार 899 पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Indian Post Department Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 1,899 ) पदनाम , पदांची संख्या , शैक्षणिक पात्रता या … Read more

राज्य राखीव पोलिस बल आस्थापनेतील 22,609  पदांना तर बाह्यस्त्रोताद्वारे 446 पदांकरीता मंजुरी ! वाढीव पदांकरीता होणार महाभरती !

महाराष्ट्र पोलिस दलामधील अपर पोलिस महासंचालक राज्य राखीव पोलिस बल महाराष्ट्र राज्य मुंबई व त्यांचे अधिनस्त घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास गृह विभागाच्या दिनांक 28 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे . सदर शासन निर्णयानुसार , महाराष्ट्र पोलिस दलामधील अपर पोलिस महासंचालक राज्य राखीव पोलिस बल , महाराष्ट्र राज्‍य मुंबई या … Read more

SSC : कर्मचारी निवड आयोग मार्फत 10 वी पात्रताधारकांसाठी तब्बल 26,146 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

कर्मचारी निवड आयोग मार्फत इयत्ता 10 वी पात्रताधारकांसाठी तब्बल 26,146 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Staff Selection Commission Recruitment For GD Constable , Number of Post Vacancy – 26,146 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

अधिकारी , लिपिक , गृहपाल , अधिक्षक , शिक्षक , ग्रंथपाल , प्र. सहाय्यक इ.पदांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

आदिवासी विकास विभाग मध्ये अधिकारी , लिपिक , गृहपाल , अधिक्षक , शिक्षक , ग्रंथपाल , प्र. सहाय्यक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवरांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Tribal Devlopment Department megabharati ) महाभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. … Read more

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अंतर्गत नवी मुंबई , पुणे व नागपुर येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अंतर्गत नवी मुबई , पुणे व नागपुर येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Metro Rail Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 134 ) पदनाम … Read more

IB : केंद्रीय गुप्तचर विभाग मध्ये तब्बल 995 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

इंटलिजेंस ब्युरो मध्ये तब्बल 995 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Intelligence Bureau Recruitment For Assistant Officer Grade – II ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर महाभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदनाम … Read more