सेवा संस्कार संस्था मध्ये विविध शिक्षक , शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती !

सेवा संस्कार संस्था अंतर्गत श्रमशक्ती विद्या निकेतन इंग्रजी माध्यम शाळा व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय , नगर अंतर्गत विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Shramshakti vidya Niketan English medium school & science Junior College Recruitment For Various … Read more

बेस्ट मुंबई येथे वाहक व चालक पदांसाठी पदभरती  , लगेच करा आवेदन  !

बेस्ट मुंबई येथे वाहक व चालक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( BEST Company Mumbai Recruitment For Driver & Condactor Post , Number of Post Vacancy – Not Declear ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more

राज्यात शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक , लिपिक , अधिक्षक , विविध वर्ग -4 कर्मचारी अशा एकुण 363 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल , कोकणठाम येथे विविध विभागातील तब्बल 363 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक अर्हताधारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Atma Malik Education & Sport Sankul , Kokamtham Recruitment For Various Teaching & Non Teaching Staff , Number of Post Vacancy – 363 … Read more

भारतीय डाक विभागमध्ये 10 वी पास उमेदवारा करीता पर्मनंट नोकरीची संधी ; 19900-63200/- इतका मिळेल पगार !

भारतीय डाक विभाग मध्ये 10 वी पास उमेदारांकरीता पर्मनंट नोकरीची संधी उपलब्ध झालेली असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालाधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Indian Post Office Department Recruitment For Staff Car Driver Post , Number of Post Vacancy – 27 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

सरकारी नोकरी : नर्स , तंत्रज्ञ , सहाय्यक , चालक , चौकीदार , लिपिक , शिपाई इ. पदांच्या 100 जागांसाठी मोठी पदभरती !

केंद्र शासनांच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना अंतर्गत विविध पदांच्या तब्बल 100 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविणयत येत आहेत . ( Ex-Serviceman Contributory Health Scheme Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 100  ) पदनाम … Read more

धामणगाव शैक्षणिक संस्था मध्ये शिक्षक , प्रयोगशाळा सहाय्यक , चालक , परिचर पदांसाठी पदभरती !

धामणगाव शैक्षणिक संस्था मध्ये शिक्षक , प्रयोगशाळा सहाय्यक , चालक , परिचर पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हताधारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Dhamangaon Education Society Recruitment For Various Teaching & Non Teaching Post , Number of Post Vacancy – 32 ) पदनाम , पदांची … Read more

भारतीय डाक विभाग मध्ये गट क संवर्गातील पदांसाठी आत्ताची नविन पदभरती , लगेच करा आवेदन !

भारतीय डाक विभाग मध्ये गट क संवर्गातील पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवकश्य अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( India Post Office Department Recruitment For Class C Driver Post , Number of Post Vacancy – 19 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

लिपिक , निरीक्षक, चालक , चौकीदार, शिपाई माळी इ. पदांसाठी सरळसेवा पद्घतीने मोठी पदभरती 2024..

कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती कल्याण मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Kalyan Krushi Utpanna Bajar samiti , Kalyan Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 37 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये लिपिक , निरीक्षक , चालक , चौकीदार , शिपाई , माळी इ. पदांसाठी मोठी पदभरती , Apply Now !

कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती कल्याण मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Kalyan Krushi Utpanna Bajar samiti , Kalyan Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 37 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

महाराष्ट्र पोलिस महाभरती 2024 : जिल्हानिहाय रिक्त पोलिस पदांच्या जाहीरात पाहा ..

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलांमध्ये महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , जिल्हा निहाय पोलिस पदांच्या रिक्त जागेंचे विवरण पुढीलप्रमाणे पाहु शकता .. ( Maharashtra District Wise Police Post Vacancy ) सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अ.क्र जिल्हा / आयुक्तालय पदसंख्या 01. ठाणे शहर 686 02. पुणे शहर 715 03. नागपुर शहर 602 04. अमरावती शहर – … Read more