सावकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय सातारा येथे अधिकारी , नर्स , लिपिक , ग्रंथपाल , शिपाई , परिचर , माळी , कामगार , लेखापाल इ. पदांसाठी मोठी पदभरती !

सावकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय सातारा येथे अधिकारी , नर्स , लिपिक , ग्रंथपाल , शिपाई , परिचर , माळी , कामगार , लेखापाल इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Sawkar Ayurvedic College Satara Recruitment For Various Post … Read more

राज्यात शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक , लिपिक , अधिक्षक , विविध वर्ग -4 कर्मचारी अशा एकुण 363 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल , कोकणठाम येथे विविध विभागातील तब्बल 363 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक अर्हताधारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Atma Malik Education & Sport Sankul , Kokamtham Recruitment For Various Teaching & Non Teaching Staff , Number of Post Vacancy – 363 … Read more

केंद्रीय सैनिकी शाळा नाशिक येथे अध्यापन कर्मचारी , शिक्षकेत्तर कर्मचारी , शिपाई , चालक , बागकाम , सफाई कर्मचारी इ. पदांसाठी मोठी पदभरती .

केंद्रीय हिन्दु सैनिकी शिक्षण सोसायटी नाशिक अंतर्गत अध्यापन कर्मचारी , शिक्षकेत्तर कर्मचारी , शिपाई , चालक , बागकाम , सफाई कर्मचारी इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Central Hindu Military Education Society Nashik Recruitment For Various Post … Read more

जिल्हा व सत्र न्यायालय लातुर येथे गट ड संवर्ग करीता मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

जिल्हा व सत्र न्यायालय लातुर येथे गट ड संवर्ग करीता मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( District Court Latur Recruitment For Sweeper Post , Number of Post Vacancy – 13 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

शिक्षक , गृहपाल , नर्स , शिपाई , सुरक्षा रक्षक , स्वयंपाकी , मदतनिस , इ. पदांसाठी मोठी पदभरती !

सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ अंतर्गत आयडीयल इंग्रजी माध्यम शाळा जळगाव मध्ये शिक्षक , गृहपाल , नर्स , शिपाई , सुरक्षा रक्षक , स्वयंपाकी , मदतनिस , इ. पदांसाठी मोठी पदभरती राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Saraswati Vidya Prasarak Mandal’s – … Read more

सरकारी नोकरी : नर्स , तंत्रज्ञ , सहाय्यक , चालक , चौकीदार , लिपिक , शिपाई इ. पदांच्या 100 जागांसाठी मोठी पदभरती !

केंद्र शासनांच्या माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना अंतर्गत विविध पदांच्या तब्बल 100 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविणयत येत आहेत . ( Ex-Serviceman Contributory Health Scheme Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 100  ) पदनाम … Read more

गोखले शैक्षणिक संस्था मध्ये शिक्षक , लिपिक , शिपाई , आया , सफाई कामगार / मदतनीस ,अधिक्षक पदांच्या 145 जागेसाठी महाभरती !

गोखले शैक्षणिक संस्था नाशिकच्या मुंबई, रायगड व पालघर येथिल संस्थामध्ये  शिक्षक , कनिष्ठ लिपिक , शिपाई , आया , सफाई कामगार , मदतनीस , अधिक्षक इ. पदांच्या तब्बल 145 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रकिया राबविण्यात येत आहेत . ( Gokhale Education Society , Nashik … Read more

आत्मा मलिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल मध्ये विविध शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती !

आत्मा मलिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल कोकणठाम अंतर्गत विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Atma Malik Education & Sport Sankul Recruitment For Various Teaching & Non Teaching Post , Number of Post … Read more

शैक्षणिक संकुल मध्ये अधिक्षक , ग्रंथपाल , लिपिक ,प्रयोगशाळा सहाय्यक , शिपाई , चालक , सुरक्षा रक्षक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती !

शिवा ट्रस्ट शैक्षणिक छत्रपती संभाजीनगर येथे विविध पदांच्या 100 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकीरता आवश्यक अर्हता धारण करणऱ्या उमेदवारांकडून ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Shiva Trust Education Sankul Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 100 ) पदनाम पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

लिपिक , निरीक्षक, चालक , चौकीदार, शिपाई माळी इ. पदांसाठी सरळसेवा पद्घतीने मोठी पदभरती 2024..

कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती कल्याण मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Kalyan Krushi Utpanna Bajar samiti , Kalyan Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 37 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more