ZP : जिल्हा परिषद सातारा मध्ये 97 जागांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

जिल्हा परिषद सातारा मध्ये 97 जागांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरीता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये पोस्टाद्वारे आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Zilha Parishad Satara Recruitment For Specialist Post , Number of Post Vacancy – 97 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती … Read more

अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या जिल्हानिहाय जाहीरात पाहा , Apply Now !

राज्यांमध्ये सध्या बाल विकास विभाग अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , जिल्हानिहाय पदभरती प्रक्रिया जाहीरात निर्गमित करण्यात आलेली आहे . सदर पदांवर आवश्यक पात्र उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . यांमध्ये लातुर जिल्हांमध्ये बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी लातुर शहर यांच्या कार्यालय अंतर्गत अंगणवडी मदतनिस … Read more

महाराष्ट्र बाल विकास प्रकल्प मध्ये अंगणवाडी मदनिस पदांसाठी महाभरती प्रक्रिया ! जिल्हानिहाय जाहीरात पाहा !

राज्य शासनांच्या बाल विकास विभाग अंतर्गत अंगणवाडी चालविण्यात येतात , या अंगणवाडी मध्ये राज्य शासनांच्या निर्देशा नुसार राज्यांमध्ये तब्बल 20 हजार अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या पदभरती प्रक्रियेस अखेर सुरुवात झाली आहे . अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या जिल्हा प्रशासनांकडून तालुक्यानिहाय पदभरती प्रक्रिया निर्गमित करण्यात येत आहेत . अंगणवाडी मदतनिस या पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात … Read more

GMBVM : ग्रामीण महीला व बालविकास मंडळ मध्ये विविध पदांकरिता भरती , लगेच करा अर्ज !

ग्रामीण महीला व बालविकास मंडळ मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ई-मेलद्वारे / ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Gramin Mahjila and Balvikas Mandal Recruitment for Various Post , Number of Post Vacancy – 21 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. यांमध्ये क्षेत्र … Read more

ZP : जिल्हा परिषद सातारा येथे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

जिल्हा परिषद सातारा येथे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी पदभरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Zilha Parishad Satara , Recruitment for data entry operator ) सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . पदनाम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एकुण पदांची संख्या 03 पात्रता 12 वी पास , मराठी 30 श.प्र.मि , इंग्रजी 40 … Read more

ZP Satara : जिल्हा परिषद सातारा येथे पदभरती प्रक्रिया 2022

जिल्हा परिषद सातारा येथे पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( ZP satara recruitment for post of yoga instructor ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदनाम योग प्रशिक्षक एकुण पदांची संख्या 27 पात्रता योगामध्ये पदविका / पदवी आवेदन शुल्क – 300/- रुपये वेतनमान – शासकीय नियमानुसार … Read more