लिपीक , स्वयंपाकी , सफाईगार ,चौकीदार इ.पदांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी पदभरती प्रक्रिया ! Apply Now !

Spread the love

दक्षिण पश्चिम कमांड मुख्यालय मध्ये लिपिक , सफाईगार , चौकीदार इत्यादी वर्ग चार पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पदांनुसार आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

यामध्ये स्टेनोग्राफर ग्रेड I , स्वयंपाकी , मेंसेंजर , सफाईवाला ,चौकीदार , वॉशरमन , ड्रॅफ्ट्री , माठी अशा पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .पदांनुसार आवश्यक असणारी पात्रताधारक उमदेवारांनी आपला अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने पद्धतीने सादर करायचा आहे . उशिरा आलेल्या अर्जाचा कोणताही विचार केला जाणार नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .

सविस्तर जाहिरात पाहा

पात्रता – स्टेनोग्राफर पदांकरीता उमेदवार हा 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे तसेच स्टेनोग्राफर कोर्स यामध्ये शब्दलेखन 30 शब्द प्रति मिनिटे , तर लिप्यंतरण संगणकावर 50 मिनिटे इंग्रजी व 50 मिनिटे हिंदी अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . तर इतर सर्व पदांकरीता उमेदवार हा इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .तसेच अर्ज सादर करण्यासाठी उमेदवाराचे किमान वय 18 वर्षे तर कमाल वय 25 वर्षे दरम्याने असणे आवश्यक आहे .

वेतनमान – निवड झालेल्या उमेदवारांना नियमित वेतनश्रेणी प्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार  18,000/- रुपये ते 81,100/- रुपये प्रतिमहा वेतनश्रेणीत वेतन देण्यात येतील . तसेच पदांनुसार लागु असणारे इतर वेतन + भत्ते अनुज्ञेय करण्यात येतील .

जाहिरात पाहा / अर्ज करा

Leave a Comment