आदिवासी विभाग मार्फत निवासी शाळांमध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांच्या तब्बल 10,000+ जागांसाठी मेगाभरती , अर्ज करण्याची शेवटची संधी !

Spread the love

एकलव्य निवासी शाळांमध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांच्या तब्बल 10,391 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये आवेदन मागविण्यात येत आहेत , सदर पदांकरीता आवेदन करण्याची मुद संपली असल्याने आता पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक5660
02.वसतिगृह अधिक्षक ( पुरुष )335
03.वसतिगृह अधिक्षक ( महिला )334
 एकुण पदांची संख्या6,329

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता :

पद क्र.01 करीता : संबंधित विषयांमध्ये पदवी तसेच बि.एड व सीटीईटी अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

पद क्र.02 करीता : पदवी अथवा NCERT / NCTC मान्यताप्राप्त संस्था मधून प्रादेशिक महाविद्यालय शिक्षणाचा चार वर्षांचा एकात्मिक पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

उर्वरित 4,064 जागांसाठी पदभरती

पद क्र.03 करीता : पदवी अथवा NCERT / NCTC मान्यताप्राप्त संस्था मधून प्रादेशिक महाविद्यालय शिक्षणाचा चार वर्षांचा एकात्मिक पदवी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन खालील नमुद संकेतस्थळावर आवेदन सादर करायचे आहेत .

पद क्र.01 करीता Apply now

पद क्र.02 व 03 करीता Apply Now

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment