सामान्य प्रशासन विभाग , मुंबई येथे आत्ताची नविन पदभरती , लगचे करा आवेदन !

Spread the love

सामान्य प्रशासन विभाग मुंबई येथे आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( General Administration Department Mumbai Recruitment For State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner Post , Number of Post Vacancy – 05 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त01
02.राज्य माहिती आयुक्त04
 एकुण पदांची संख्या05

( State Chief Information Commissioner Post -01 Post & State Information Commissioner Post Vacancy – 04 )

हे पण वाचा : नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या 74 जागांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

वयोमर्यादा : सदर पदांकरीता आवेदन सादर करण्यासाठी उमेदवाराचे कमाल वय हे 65 वर्षापर्यंत असणे आवश्यक असणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया : जाहीरातीमध्ये नमुद करण्यात आलेली पात्रताधारण करणाऱ्या उमेदवारांनी आपले आवेदन हे अवर सचिव ( माहिती ( कार्यासन – 06 ) सामान्य प्रशासन विभाग 19 वा मजला , नविन प्रशासन भवन मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालयासमोर मुंबई – 400032 या संकेतस्थळावर दिनांक 05 डिसेंबर 2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत .

अधिक माहितीसाठी खलील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment