भारतीय डाक विभागामध्ये पदवी / 12 वी / 10 वी पात्रताधारकांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

भारतीय डाक विभागमध्ये पदवी / 12 वी / 10 वी पात्रताधारकांसाठी तब्बल 1899 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Indian Post Office Recruitment For Graducate / HSC /SSC Pass Candidate , Number of Post Vacancy – 1899 ) सविस्तर महाभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.पोस्टल सहायक598
02.सॉर्टिंग सहायक143
03.पोस्टमन585
04.मेलगार्ड03
05.मल्टी टास्किंग स्टाफ570
 एकुण पदांची संख्या1899

आवश्यक अर्हता : यांमध्ये पद क्र.01 आणि 02 करीता उमेदवार हे कोणत्याही शाखेतुन पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत तसेच मुलभुत संगणक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .तर पद क्र.03. आणि 04 करीता उमेदवार हे इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण व मुलभुत संगणक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहेत .

हे पण वाचा : गट ब आणि गट क संवर्गातील तब्बल 487 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

तर पद क्र.05 करीता उमेदवार हे इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण तसेच मुलभूत संगणक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र उत्तीर्ण आवश्यक असणार आहेत .

परीक्षा शुल्क : खुला / इतर मागस प्रवर्ग करीता 100/- रुपये तर मागास प्रवर्ग / आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग / महिला / ट्रान्सजेंडर करीता फीस आकारली जाणार नाही .

आवेदन प्रक्रिया : सदर पदांसाठी जाहीरातीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी https://dopsportsrecruitment.cept.gov.in/ या वेबसाईटवर दिनांक 09 डिसेंबर 2023 पर्यंत सादर आवेदन सादर करायचे आहेत .

जाहिरात पाहा

Leave a Comment