महाराष्ट्र राज्य नियोजन विभागांमध्ये गट ब व क संवर्गातील विविध पदांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य अर्थ व सांख्यिकी ( नियोजन ) विभाग संचालनालय मध्ये विविध पदांच्या गट ब व क संवर्गातील पदांकरीता महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Statistics Planning Department Recruitment For Group B and Group C )  पदभरतीचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.सहायक संशोधन अधिकारी गट ब39
02.सांख्यिकी सहायक गट क94
03.अन्वेषक गट क127
 एकुण पदांची संख्या260

आवश्यक पात्रता –

सहायक संशोधन अधिकारी – उमेदवार हे इकॉनॉमेट्रिक्स / गणिती अर्थशास्त्र / वाणिज्य / सांखिकी / बायोमेटी / अर्थशास्त्र या विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी अथवा कोणत्याही शाखेतुन पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत त्याचबरोबर ISI / ICAR  मधून संख्या शास्त्रा तील पदव्युत्तर पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे .

सांख्यिकी सहायक गट क – साख्यिकी सहायक गट क पदाकरीता उमेदवार हे वाणिज्य , गणित , अर्थशास्त्र , सांख्यिकी / इकॉनॉमेट्रीक्स मध्ये पदव्युत्तर पदवी अथवा 45 टक्के गुणांसह इकॉनॉमेट्रीक्स / वाणिज्य /अर्थशास्त्र / गणित मध्ये पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे .

अन्वेषक – अन्वेषक पदाकरीता उमेदवार हे इयत्ता 10 वी पात्रता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : भारतीय विमानतळ सेवा मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

वयोमर्यादा –  वरील सर्वच पदांसाठी उमेदवाराचे वय हे दिनांक 01 जुलै 2023 रोजी किमान वय हे 18 वर्षे तर कमाल वय हे 38 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणर आहेत , यांमध्ये मागास प्रवर्गातील उमेदवारांकरीता वयांमध्ये पाच वर्षांची सुट देण्यात येईल .

हे पण वाचा : जिल्हा परिषद रायगड मध्ये एकूण 1,208 जागेसाठी मेगा भरती , लगेच करा आवेदन !

अर्ज प्रक्रिया / परीक्षा शुल्क – जाहीरातीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे आवश्यक अर्हताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे https://ibpsonline.ibps.in/desmar23/ या संकेतस्थळावर दिनांक 05 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment