महाराष्ट्र पोलिस विभागांमध्ये सुधारित आकृतीबंधानुसार विविध पदांच्या 52,056 जागांसाठी पदभरतीस मंजुरी !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्यातील पोलिस आयुक्त मुंबई शहर या पोलिस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्यात आलेला आहे . सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार ,सदर पोलिस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवारील गट अ ते ड संवर्गातील तब्बल 52,056 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत .

सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर आयुक्त या पोलिस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील घटकनिहाय एकुण नियमित 52,056 पदे तर बाह्य स्त्रोत / यंत्रणेणेद्वारे एकुण 639 पदे ( वर्ग – 4 ) भरण्यास गृह विभागांकडून मान्यता देणेबाबतचा सुधारित आकृतीबंध दिनांक 30 जुन 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

यांमध्ये संवर्ग अ मधील पदांचे नावे / मंजुर पदसंख्या पुढीलप्रमाणे पाहु शकता –

यांमध्ये संवर्ग ब मधील पदांचे नावे / मंजुर पदसंख्या पुढीलप्रमाणे पाहु शकता –

यांमध्ये संवर्ग क मधील पदांचे नावे / मंजुर पदसंख्या पुढीलप्रमाणे पाहु शकता –

हे पण वाचा : वाहन चालक , माळी, सफाईगार, शिपाई , MTS अशा वर्ग – 4 पदांसाठी महाभरती ! लगेच करा आवेदन !

यांमध्ये संवर्ग ड मधील पदांचे नावे / मंजुर पदसंख्या पुढीलप्रमाणे पाहु शकता –

बा्ह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची पदे पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

सदर सुधारित आकृतीबंधानुसार , राज्य शासनांकडून निर्गमित करण्यात आलेली सुधारित आकृतीबंध पदभरती शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..

पदभरती शासन निर्णय

Leave a Comment