महाराष्ट्र पोलिस दलामधील पोलिस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदभरती बाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्यात पोलिस दलामधील पोलिस घटक कार्यालयाच्या आस्थापना वरील पोलिस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास गृह विभागाच्या दिनांक 11 ऑक्टोंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून , सदर शासन निर्णयान्वये काही वाढीव पदे निर्माण करण्यात मंजुरी देण्यात आलेली आहे .

सदर शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मुंबई या पोलिस घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील घटकनिहाय एकुण नियमित 519 पदे व बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या एकुण 40 सेवा अशा एकूण 559 पदांचा सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहेत .सदर आकृतीबंधानुसार राज्यातील पोलिस दलामधील नियमित पदांची तसेच बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाची माहिती ( पदनाम , वेतन श्रेणी , मंजुर पदे ) सदर शासन निर्णयांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत .

संवर्गनिहाय पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे कार्यालय यांमधील एकुण नियमित पदे त्यांची वेतनसंरचना व सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजुर मदे यासंदर्भात संवर्गनिहाय पदनाम / पदांची संख्या पुढीलप्रमाणे पाहु शकता ..

हे पण वाचा : Indian Navy : भारतीय नौदल मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया , लगचे करा आवेदन !

यांमध्ये बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा मध्ये दप्तरी , नाईक , कार्यालयीन शिपाई , पाणक्या अशा एकुण 40 पदे हे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणार आहेत . जे कि , नियमित वेतनश्रेणीमधून मृत संवर्ग घोषित करण्यात आलेले आहेत .

या संदर्भात निर्गमित सविस्तर शासन निर्णय ( GR ) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत .

पदभरती शासन निर्णय (GR)

Leave a Comment