महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मध्ये कनिष्ठ अधिकारी ,स्टनो ,  लिपिक पदांसाठी मोठी महाभरती ! Apply Now !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड मध्ये कनिष्ठ अधिकारी , स्टेनो , लिपिक पदांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Co-operative Bank Recruitment For Juniour Officer , Steno , Clerk Post ) पदनाम , पदांची संख्या आवश्यक अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

01.कनिष्ठ अधिकारी : कनिष्ठ अधिकारी पदांच्या 45 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता उमेदवार हे 60 टक्के गुणांसह पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत तसेच इयत्ता दहावी मध्ये मराठी विषयांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत . सदर पदांकरीता आवेदन सादर करण्यासाठी उमेदवाराचे दिनांक 31.08.2023 रोजी किमान वय  23 वर्षे तर कमाल वय हे 32 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहेत .

02.लिपिक : लिपिक पदांच्या 107 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता उमेदवार हे किमान 60 टक्के गुणांसह पदवी अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत , तसेच मराठी विषयांसह इयत्ता दहावी अर्हत उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .तसेच उमेदवाराचे दिनांक 31.08.2023 रोजी किमान वय हे 21 वर्षे तर कमाल वय हे 28 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहेत .तसेच मराठी 30 श.प्र.मि तर इंग्रजी 40 श.प्र.मि टायपिंग प्रमाणपत्र उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

हे पण वाचा : आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मध्ये गट अ , ब , क संवर्गातील विविध पदांसाठी महाभरती , लगचे करा आवेदन !

03.स्टेनो टायपिस्ट ( मराठी ) / कनिष्ठ अधिकारी ग्रेड : स्टेनो टायपिस्ट ( मराठी ) / कनिष्ठ अधिकारी ग्रेड पदांच्या 01 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता उमेदवार 80 श.प्र मि मराठी शॉर्टहॅन्ड आणि टायपिंग अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .उमेदवाराचे दिनांक 31.08.2023 रोजी किमान वय हे 23 वर्षे तर कमाल वय हे 32 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक असणार आहेत .

अ.क्रपदनामवेतनमान
01.कनिष्ठ अधिकारी49,000/-
02.लिपिक32,000/-
03.स्टेनो टायपिस्ट / कनिष्ठ अधिकारी ग्रेड50,415/-

 अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे https://www.mscbank.com/careers या संकेतस्थळावर दिनांक दिनांक 30.10.2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत .सदर पदभरती प्रक्रिया करीता कनिष्ठ अधिकारी / स्टेनो टायपिस्ट पदांकरीता 1770/- रुपये , लिपिक पदांसाठी 1180/- रुपये परीक्षा / आवेदन शुल्क आकारण्यात येणार आहेत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment