महानगरपालिका महाभरती : महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका मध्ये 40 हजार पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया , सुधारित जाहीरात प्रसिद्ध !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 40 हजार पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून , पालिका प्रशासनांतील पदांनुसार आवश्यक पात्रता जाहीर करण्यात आलेली आहे . सध्या पालिका प्रशासनांमध्ये 40 हजार पदे भरण्याचा मोठा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे , त्या अनुषंगाने महानगरपालिकामधील रिक्त पदांची आकडेवार व सुधारित आकृतीबंध जाहीर करण्यात येत आहेत .

राज्यातील महानगरपालिकांमधील पदे ही टीसीएस / आयबीपीएस कंपनी मार्फत भरण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनांकडून घेण्यात आलेला आहे . यानुसार राज्यातील मुंबई महानगरपालिकेमध्ये तब्बल 10 हजार पदे तर पिंपरी चिंचवड पालिकेमध्ये 9900/- पदे भरण्यात येणार आहेत .उर्वरित पदे राज्यातील इतर महानगरपालिका / नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतीमध्ये भरण्यात येणार आहेत .

सविस्तर पदभरती जाहिरात पाहा

यांमध्ये अधिक्षक गट क प्रशासकीय सेवा , निम्नश्रेणी लघुलेखक ( मराठी / इंग्रजी ) , वरिष्ठ लिपिक , भांडारपाल ( स्टोअर किपर )  , लिपिक टंकलेखक , वॉर्ड इन्स्पेक्टर , सी.सी.टी.व्ही ऑपरेटर , रोखपाल , स्वीय सहाय्यक , दुरध्वनी चालक हवालदार नाईक , शिपाई , अभियंता , शाखा अभियंता , वाहन अधिक्षक , आरेखक , सर्वेअर , ए.सी . ऑपरेटर , इलेक्ट्रीक सेवा ऑपरेटर , साऊंड सिस्टीम ऑपरेटर , अनुरेखक , वाहन चालक , वाहन चालक कम ऑपरेटर , वीजतंत्री / इलेक्ट्रीशियन , गाळणी निरीक्षक , मेकॅनिक , फिटर / फिटर  ( यांत्रिकी ) , प्रयोगशाळा सहाय्यक

क्लिनर , वेल्डर , मजुर , व्हॉलमॅन ,नगररचनाकार , पर्यावरण संवर्धन अधिकारी , सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी , स्वच्छता निरीक्षक ,माळी , मुख्य लेखाधिकारी , सुरक्षा अधिकारी , चौकीदार /वॉचमन कम कामाठी , बालवाडी शिक्षिका , अग्निशमन अधिकारी ,औषध निमार्ण अधिकारी , कंपौडर इत्यादी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .

या संदर्भात राज्य शासनांकडून निर्गमित करण्यात आलेले सुधारित पदभरती प्रक्रिया जाहीरात पहावे

जाहिरात पाहा

Leave a Comment