महिला व बाल विकास विभागांमध्ये शिक्षक , पहारेकरी , सफाईगार ,स्वयंपाकी इ. पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 ! Apply Now !

Spread the love

महिला व बाल विकास विभागांमध्ये शिक्षक , पहारेकरी , सफाईगार , स्वयंपाकी इ.पदांसाइी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदांचे नावे , पदसंख्या , आवश्यक शैक्षणिक अर्हता इ.माहितीसाठी खालील सविस्तर जाहीरात पाहा .

अ.क्रपदनामपदांची संख्या
01.शारीरिक शिक्षण तथा योग शिक्षक04
02.मदतनीस तथा पहारेकरी02
03.स्वच्छता कर्मचारी04
04.समुपदेशक01
05.स्वयंपाकी02
06.काळजी वाहक01
 एकुण पदांची संख्या14

आवश्यक पात्रता :  वरील पदांपैकी योगा शिक्षक / शारीरिक शिक्षण या पदांकरीता उमदेवार हा बी.पी.एड उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . समुपदेशक या पदांसाठी उमेदवार हा मान्यताप्राप्त असणाऱ्या विद्यापीठामधून समाजशास्त्र / समुपदेशन / मानसशास्त्र /सार्वजनिक आरोग्य या विषयात पदव्युत्तर पदवी धारण केलेली असणे आवश्यक आहे , तसेच MSCIT संगणक अर्हता उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे .

हे पण वाचा : राज्यातील नगरपरिषदा / नगरपंचायती मध्ये 7,830 पदांसाठी मेगाभर्ती 2023 !

वेतनश्रेणी – सदरचे पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत असून सदर पदांना एकत्रित मानधन 7,944 ते 23,170 /- दरम्याने देण्यात येईल .

अर्ज स्विकारण्याचे ठिकाण : उमेदवारांनी आपला अर्ज ( अर्ज नमुनासाठी खालील जाहीरात पाहा ) भरुन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यलय , नाशिक क्लब , नाशिक रोड नासर्डी पुलाजवळ , नाशिक 422011 या कार्यालयात दि.09.05.2023 पर्यंत अर्ज सादर करायचे आहेत .

अधिक माहीतीसाठी खालील सविस्तर जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment