बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये कार्यकारी सहाय्यक ( लिपिक ) पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये कार्यकारी सहाय्यक ( लिपिक ) पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Corporation of Greater Mumbai , Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 03 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक अर्हता या संदर्भात सविस्तर पदभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

पदनाम / पदांची संख्या : कार्यकारी सहाय्यक सहाय्यक ( Executive Assistant Clerical ) पदांच्या एकुण 03 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .

हे पण वाचा : गृह विभाग मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती, Apply Now !

आवश्यक अर्हता : सदर पदांकरीता उमेदवार हे इयत्ता 10 वी मध्ये / तत्सम अर्हता मध्ये 100 गुणांचे मराठी व 100 गुणांचे इंग्रजी विषय घेवून उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे . तसेच उमेदवार हे मान्यताप्राप्त वाणिज्य , कला किंवा तत्सम शाखेची पदवी पहिल्या प्रयत्नात किमान 45 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत , तसेच MSCIT प्रमाणपत्र उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे .

हे पण वाचा : SBI Bank : भारतीय स्टेट बँकेमध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची नविन मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे राजावाडी रुग्णालय , घाटकोपर ( पुर्व ) या पत्त्यावर दिनांक 22.09.2023 पर्यंत पोहोचेल अशा पद्धतीने पोस्टाने अथवा समक्ष सादर करावेत .सदर भरती प्रक्रिया करीता परीक्षा / आवेदन शुल्क आकारले जाणार नाहीत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment