शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये वर्ग 3 व वर्ग 4 ची पदे बाह्यस्त्रोतामार्फत पदभरती GR निर्गमित !

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रत्नागिरी या संस्था मधील वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरणेबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग मार्फत दिनांक 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रत्नागिरी या संस्था मधील गट क संवर्गाची 47 काल्पनिक … Read more

भारत सरकार मिंट हैद्राबाद येथे विविध पदांकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन !

भारत सरकारच्या मिंट हैद्राबाद येथे विविध पदांच्या तब्बल 64 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( India Government Mint , Hyderabad Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 64 ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक … Read more

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ येथे विविध शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 !

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ येथे विविध शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University Recruitment for Various Non Teaching Staff Post , Number of Post vacancy – 08 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . पदांचे नावे … Read more

मेगाभरती : पुणे महानगरपालिकाची हद्द वाढीमुळे 11,257 जागासांठी मेगाभरती सुरु ! Apply Now !

पुणे महापालिकेची हद्दीमध्ये लगतचे गावे समाविष्ठ झाल्याने , महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात मोठी महानगरपालिका म्हणुन पुणे पालिकेचे ओळख निर्माण झाली आहे .यामुळे लोकोपर्यंत सेवा पुरविण्याकरीता पालिकेला कर्मचाऱ्यांचा मोठा तुटवडा निर्माण होत आहे .शिवाय पालिकेमध्ये दि.02 जुन 2015 नंतर कोणत्याही प्रकारची मोठी भरती आयोजित करण्यात आलेली नाही , यामुळे रिक्त पदांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे … Read more

मेगाभरती : राज्य शासन सेवेत 75 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियापैकी 14 विभागांकडुन मेगाभरती जाहीर !

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये 75,000 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणेबाबत दि.29.11.2022 रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे .महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत विविध विभागातील रिक्त पदांचा आकृतीबंध तसेच रिक्त जागांची संख्या राज्य शासनास सादर करण्यात आलेले असून पदभरती वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेला आहे . पदभरती प्रक्रियेसाठी राज्यातील 14 विभागांकडुन सादरीकरण करण्यात आले … Read more

सोलापुर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

सोलापुर महानगरपालिका मध्ये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांकरीता पदभरती कंत्राटी करार तत्वावर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .भरती प्रक्रियेतील सर्व पदे हे कंत्राटी एकत्रित मानधनाची असुन ,11 महिने कालावधीसाठी असुन निवड झालेल्या उमेदवांरास प्रथम 11 महिने कालावधी करीता नियुक्ती देण्यात येईल . कामाच्या समाधानतेनुसार सदर आदेश दोनवेळा वाढविता येतो .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे … Read more