Mahatransco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये तब्बल 2,541 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये तब्बल 2,541 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Electricity Transmision Company Limited Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 2,541 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

MAHATRANSCO : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 598 जागांसाठी आत्ताची नविन भरती !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये विविध पदांच्या विविध जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Mahapareshan Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 598 ) पदनाम , पदसंख्या , अर्हता या संदर्भात सविस्तर महाभरती जाहीरात … Read more

Maha Transco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये आत्ताची नविन मोठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मध्ये आत्ताची नविन मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधाक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mahapareshan / Mahatransco New Recruitment , See Detail ) पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता या संदर्भात सविस्तर तपशिल पुढील प्रमाणे पाहुयात .. पदनाम / पदांची संख्या … Read more

महापारेषण मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 3 हजार 129 पदांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ महापारेषण मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 3 हजार 129 पदांसाठी सर्वात मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना महापारेषण कंपनी मध्ये हक्काची नोकरी प्राप्त होणार आहे , सदर अधिकृत महा- पदभरती प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. कार्यकारी संचालक 01 02. मुख्य अभियंता 01 03. अधिक्षक … Read more

MahaTransco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड मध्ये तब्बल 3,129 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य विद्यंत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 3,129 जागांसाठी सर्वात मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये आवेदन मागविण्यात येत आहेत , पदांनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता , पदसंख्या , पात्रता , आवेदन शुल्क इ. माहितीसाठी पुढीलप्रमाणे सविस्तर पदभरती जाहीरात पाहुयात .. यांमध्ये कार्यकारी संचालक … Read more

नोकरीची संधी : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीमध्ये विविध पदांसाठी पद भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने विहित कालावधीमध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहे . पदांचा सविस्तर तपशील पुढील प्रमाणे पाहूया .. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीमध्ये विजतंत्रि व तारतंत्री पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन) पदांच्या … Read more

Mahatransco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2023 ! Apply Now !

रायगड : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी  ( MahaTransco ) मध्ये- विजतंत्री पदासाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून ,आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून online पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited Recruitment for Electrician Post , 67 Number of Post vacany – 67 ) पदांचा सविस्तर  तशलिप पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण /महानिर्मिती व महावितरण मध्ये 27,179 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया 2023 ! Apply Now !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण व महानिर्मिती व महावितरण कंपनीमध्ये तब्बल 27,179 पदे रिक्त आहेत . या रिक्त पदांवर महावितरण / महानिर्मिती व विद्युत पारेषण कंपनीकडुन पदभरती करण्यात येणार आहेत .विज कंपन्यांमध्ये मनुष्यबळांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण निर्माण झालेला आहे .सदर रिक्त पदांवर पदभरती करण्यात येत आहेत . सध्या व महावितरण कंपनीमध्ये … Read more

Maha Transco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये 10 वी पात्रताधारकांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2023

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळा पारेषण कंपनी मध्ये वीजतंत्री पदाकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited Recruitment for Electrician Post , Number of Post vacancy – 37 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . पदांचे नाव – वीजतंत्री ( Electrican ) … Read more

महापारेषण कंपनी मध्ये दहावी पात्रता धारकांसाठी नोकरीची मोठी संधी !

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित मध्ये वीजतंत्री पदांकरीता शिकाऊ उमेदवारांची प्रशिक्षणाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन पात्रताधारक उमेदवारांकडुन विहीत कालावधी मध्ये अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Mahapareshan company Recruitment for Electrician Post , number of vacancy – 63 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . पात्रता / वयोमर्यादा – वीजतंत्री पदांकरीता उमेदवार … Read more