पुणे येथे प्राध्यापक, ग्रंथपाल, वॉर्डन, लिपिक, शिपाई पदांकरीता पदभरती ; अर्ज करायला विसरु नका !

पुणे येथील आर्मी विधी महाविद्यालय मध्ये प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी ई-मेल द्वारे आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Army Law college Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , … Read more

पुणे येथे 10 वी / 12 वी / पदवी पात्रता धारकांसाठी मोठी महाभरती 2024 !

एअर इंडिया वाहतुक सेवा पुणे येथे पदवी , 12 वी , 10 वी पात्रताधारकांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Air India Air Transport Service Limited Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 247 ) पदनाम … Read more

एमसीई सोसायटी पुणे अंतर्गत विविध रिक्त पदांकरीता आत्ताची मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

एमसीई सोसायटी पुणे अंतर्गत विविध रिक्त पदांकरीता आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ई-मेलद्वारे आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( MCE Society Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – Not  Declear ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

पुणे येथे प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई इ. पदांसाठी मोठी पदभरती, लगेच करा आवेदन !

पुणे येथील आर्मी विधी महाविद्यालय मध्ये प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी ई-मेल द्वारे आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Army Law college Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , … Read more

जिल्हा परिषद पुणे मध्ये विविध पदांच्या 271 जागेसाठी मेगाभरती 2024 , Apply Now!

जिल्हा परिषद पुणे येथे विविध पदांच्या तब्बल 271 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Jilha Parishad Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 271 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दल पुणे ग्रामीण मध्ये पोलिस शिपाई , चालक पदांच्या 496 जागेसाठी महाभरती !

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दल पुणे ग्रामीण मध्ये पोलिस शिपाई व चालक पदांच्या एकुण 496 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Maharashtra Police , Pune Rural Recruitment For Police Constable & Driver Post , Number of Post Vacancy … Read more

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान , पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी  पदभरती 2024 , अर्ज करायला विसरु नका !

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रीया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( National Institute of Naturopathy , Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 43 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

IIT : भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था पुणे येथे विविध पदांसाठी पदभरती , Apply Now !

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रीया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Indian Institute of Information Technology , Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 54 ) पदनाम , पदांची … Read more

उच्च विस्फोटक निर्मणी खडकी , पुणे येथे विविध पदांच्या 90 जागेसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

उच्‍च विस्फोटक निर्मणी खडकी , पुणे येथे विविध पदांच्या 90 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( High Explosives Factory Khadki Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 90 ) पदनाम , पदांची … Read more

पुणे येथे लिपिक , फायरमन , स्वयंपाकी , शिपाई , आयटीआय पदे इ. पदांवर सरकारी नोकरीची पर्मनंट संधी !

राष्ट्रीय संरक्षण अकॅडमी पुणे येथे लिपिक फायरमन , स्वयंपाकी , शिपाई , आयटीआय पदे इ. पदांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( National Defence Academy Kaadakwasla Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy … Read more