जिल्हा परिषदे मध्ये गट क संवर्गातील महाभरती अखेर सुरुवात , सुधारित पदभरती जाहिरात प्रसिद्ध !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषदेतील गट क संवर्गातील रिक्त पदांवर पदभरती करण्याबाबत , राज्य शासनांच्या ग्राम विकास विभागांकडून दि.09 मे 2023 रोजी महत्वपुर्ण पदभरती प्रक्रिय सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .जिल्हा परिषदेमध्ये 18 हजार 939 पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया करणेबाबत यापुर्वी ग्राम विकास विभागांकडून आवश्यक पात्रता , पदांचे नावे याबाबत पदभरती परिपत्रक निर्गमित करण्यात आला होता , आता यामध्ये सदर परिपत्रकानुसार सुधारणा करण्यात आलेली आहे .

संवर्गनिहाय मराठी संबंधित प्रश्न , इंग्रजी संबंधित प्रश्न , सामान्य ज्ञान , संबंधित ज्ञान संबंधित प्रश्न , बुद्धीमापन व गणित संबंधित प्रश्न , तांत्रिक प्रश्न , प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा ( काठिण्य पातळी ) व परीक्षेची वेळ निश्चित करण्यात आलेली आहे . तसेच ज्या संवर्गामध्ये तांत्रिक प्रश्न विचाराले जाणार आहेत , त्याची काठिण्य पातळी समजून येणेसाठी व उमेदवारांच्या सुलभ संदर्भासाठी अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे .

सुधारित पदभरती जाहिरात पाहा

सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 मधील संवर्गाच्या ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षेसाठीच्या अभ्यासक्रमाच्या काठीण्य पातळीनुसार मराठी , इंग्रजी , सामान्यज्ञान , बुद्धीमापन व गणित या विषयासाठी प्रकार अ व ब करणेत आलेले आहेत . व त्या प्रकारासमोर ज्या संवर्गासाठी हा प्रकार लागु आहे , ते संवर्ग नमुद आहेत . त्याचबरोबर ज्या संवर्गातसाठी तांत्रिक अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नांची काठीण्य पातळी लागु आहेत ते संवर्ग प्रकार क मध्ये नमुद केलेले आहेत .

 यांमध्ये आरोग्य सेवक , औषध निर्माण अधिकारी , कनिष्ठ अभियंता , कनिष्ठ आरेखक , कनिष्ठ सहाय्यक , पशुधन पर्यवेक्षक , रिंगमन , लघुलेखक , टंकलेखक , स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक अशा तांत्रिक पदांसाठी सुधारित अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे .

या संदभातील सुधारित ग्रामविकास विभागांकडून निर्गमित पदभरती जाहीरात डाऊनलोड करण्यासाकरीता खालील लिंकवर क्लिक करावे .

जाहीरात पाहा

Leave a Comment