ZP महाभरती : महाराष्ट्र राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये 18,357+ जागेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास सुरुवात!

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये विविध गट क संवर्गातील पदांसाठी सर्वात मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम पदांची संख्या आवश्यक शैक्षणिक पात्रता , अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क या संदर्भात सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदनाम : आरोग्य … Read more

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदेमध्ये गट क संवर्गातील 656 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया , Apply Now !

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषदेमध्ये ग क संवर्गातील 656 जागेसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाइन आवेदन मागविण्यास सुरुवात झालेली आहे . ( Maharashtra Zilha Parishad Recruitment For Various Class C Post , Numbe of Post Vacancy – 656 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात … अ.क्र पदनाम पदांची … Read more

अखेर जिल्हा परिषदेमध्ये गट क संवर्गातील पदांसाठी महाभरती जाहीरात झाली प्रसिद्ध , लगेच करा आवेदन !

अखेर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदेमध्ये गट क संवर्गातील पदांसाठी महाभरती प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे . यांमध्ये सध्या अमरावती जिल्हा परिषदेकडून गट क संवर्गाती रिक्त पदांसाठी पदभरती जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . यामुळे सदर पदांनसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम : आरोग्य पर्यवेक्षक पदांच्या 01 जागा , … Read more

अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या जिल्हानिहाय जाहीरात पाहा , Apply Now !

राज्यांमध्ये सध्या बाल विकास विभाग अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , जिल्हानिहाय पदभरती प्रक्रिया जाहीरात निर्गमित करण्यात आलेली आहे . सदर पदांवर आवश्यक पात्र उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . यांमध्ये लातुर जिल्हांमध्ये बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी लातुर शहर यांच्या कार्यालय अंतर्गत अंगणवडी मदतनिस … Read more

महाराष्ट्र बाल विकास प्रकल्प मध्ये अंगणवाडी मदनिस पदांसाठी महाभरती प्रक्रिया ! जिल्हानिहाय जाहीरात पाहा !

राज्य शासनांच्या बाल विकास विभाग अंतर्गत अंगणवाडी चालविण्यात येतात , या अंगणवाडी मध्ये राज्य शासनांच्या निर्देशा नुसार राज्यांमध्ये तब्बल 20 हजार अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या पदभरती प्रक्रियेस अखेर सुरुवात झाली आहे . अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या जिल्हा प्रशासनांकडून तालुक्यानिहाय पदभरती प्रक्रिया निर्गमित करण्यात येत आहेत . अंगणवाडी मदतनिस या पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात … Read more

अमरावती , ठाणे ,सोलापुर , मुंबई ,पनवेल महानगरपालिके मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती , ठाणे , सोलापुर ,मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .पदांनुसार आवश्यक पात्रता , पदसंख्या , नोकरीचे ठिकाण या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अमरावती महानगरपालिकेमध्ये पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या 07 जागा … Read more

SGBAU :  संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ विविध शिक्षकेत्तर पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया ! Apply Now !

SGBAU संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ येथे विविध शिक्षकेत्तर पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Sant Gadge Baba Amaravati University Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 16 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या … Read more

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ येथे शिपाई / परिचर ,ग्रंथपाल ,लिपिक , चालक इ.पदांकरिता मोठी भरती !

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रकिया राबविण्यात येत असून आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमदेवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम , पात्रता , पदसंख्या यां सदर्भातील सविस्तर पदभरती प्रक्रिया तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहूयात . यांमध्ये अधिक्षक या पदांच्या एकुण 01 जागा , मुख्य लिपिक पदांच्या 01 जागा , वरिष्ठ … Read more

SGBAU : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापिठ येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2023

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Sant Gadge Baba Amravati University Recruitment for Various Post , Number of Post vacacy – 14 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. प्राचार्य 01 02. … Read more

SGBAU : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमदेवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Sant Gadge Baba Amravati University Recruitement For various post , Number of post vacancy – 48 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. प्राध्यापक 06 02. सहाय्यक प्राध्यापक … Read more