राज्यात विविध पदांच्या तब्बल 1,227 जागांसाठी रोजगार मेळावा ! नोकरीची सर्वात मोठी सुवर्णसंधी !

राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी नोकरीची उत्तम संधी उपलब्ध झालेली आहे . अमरावती येथे 1227 जागेसाठी रोजगार मेळावा भरविण्यात आलेला असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Amravati Job Fair Organized Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 1227 ) पदनाम , पदांची … Read more

विविध पदांच्या 100 जागांसाठी अमरावती येथे शासकीय रोजगार मेळावा , अर्ज करायला विसरु नका !

अमरावती येथे विविध पदांच्या तब्बल 100 जागांसाठी अमरावती येथे राज्य शासकिय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Amravati Job Fair Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy -100 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

ZP महाभरती : महाराष्ट्र राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये 18,357+ जागेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास सुरुवात!

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये विविध गट क संवर्गातील पदांसाठी सर्वात मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम पदांची संख्या आवश्यक शैक्षणिक पात्रता , अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क या संदर्भात सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदनाम : आरोग्य … Read more

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदेमध्ये गट क संवर्गातील 656 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया , Apply Now !

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषदेमध्ये ग क संवर्गातील 656 जागेसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाइन आवेदन मागविण्यास सुरुवात झालेली आहे . ( Maharashtra Zilha Parishad Recruitment For Various Class C Post , Numbe of Post Vacancy – 656 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात … अ.क्र पदनाम पदांची … Read more

अखेर जिल्हा परिषदेमध्ये गट क संवर्गातील पदांसाठी महाभरती जाहीरात झाली प्रसिद्ध , लगेच करा आवेदन !

अखेर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदेमध्ये गट क संवर्गातील पदांसाठी महाभरती प्रक्रियेस सुरुवात झालेली आहे . यांमध्ये सध्या अमरावती जिल्हा परिषदेकडून गट क संवर्गाती रिक्त पदांसाठी पदभरती जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . यामुळे सदर पदांनसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम : आरोग्य पर्यवेक्षक पदांच्या 01 जागा , … Read more

अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या जिल्हानिहाय जाहीरात पाहा , Apply Now !

राज्यांमध्ये सध्या बाल विकास विभाग अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , जिल्हानिहाय पदभरती प्रक्रिया जाहीरात निर्गमित करण्यात आलेली आहे . सदर पदांवर आवश्यक पात्र उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . यांमध्ये लातुर जिल्हांमध्ये बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी लातुर शहर यांच्या कार्यालय अंतर्गत अंगणवडी मदतनिस … Read more

महाराष्ट्र बाल विकास प्रकल्प मध्ये अंगणवाडी मदनिस पदांसाठी महाभरती प्रक्रिया ! जिल्हानिहाय जाहीरात पाहा !

राज्य शासनांच्या बाल विकास विभाग अंतर्गत अंगणवाडी चालविण्यात येतात , या अंगणवाडी मध्ये राज्य शासनांच्या निर्देशा नुसार राज्यांमध्ये तब्बल 20 हजार अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या पदभरती प्रक्रियेस अखेर सुरुवात झाली आहे . अंगणवाडी सेविका / मदतनिस पदांच्या जिल्हा प्रशासनांकडून तालुक्यानिहाय पदभरती प्रक्रिया निर्गमित करण्यात येत आहेत . अंगणवाडी मदतनिस या पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात … Read more

अमरावती , ठाणे ,सोलापुर , मुंबई ,पनवेल महानगरपालिके मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती , ठाणे , सोलापुर ,मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .पदांनुसार आवश्यक पात्रता , पदसंख्या , नोकरीचे ठिकाण या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अमरावती महानगरपालिकेमध्ये पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या 07 जागा … Read more

SGBAU :  संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ विविध शिक्षकेत्तर पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया ! Apply Now !

SGBAU संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ येथे विविध शिक्षकेत्तर पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Sant Gadge Baba Amaravati University Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 16 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या … Read more

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ येथे शिपाई / परिचर ,ग्रंथपाल ,लिपिक , चालक इ.पदांकरिता मोठी भरती !

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रकिया राबविण्यात येत असून आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमदेवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम , पात्रता , पदसंख्या यां सदर्भातील सविस्तर पदभरती प्रक्रिया तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहूयात . यांमध्ये अधिक्षक या पदांच्या एकुण 01 जागा , मुख्य लिपिक पदांच्या 01 जागा , वरिष्ठ … Read more