अधिकारी , सहाय्यक , फार्मासिस्ट , लिपिक , परिचर , सफाईवाला , चालक इ. पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

माजी सैनिक सहयोग आरोग्य योजना अंतर्गत अधिकारी , सहाय्यक , फार्मासिस्ट , लिपिक , परिचर , सफाईवाला , चालक इ. पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Ex-serviceman Contributory health scheme recruitment for various Post , number … Read more

कृषी विज्ञान केंद्र अहमदनगर अंतर्गत विविध पदांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

कृषी विज्ञान केंद्र अहमदनगर अंतर्गत विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( KVK Recruitment For Various Post ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदांचे नावे ( … Read more

अधिकारी , लिपिक , परिचर , सफाईवाला इ. पदांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना अहमदनगर येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Ex-Servicema Contributory Health Scheme ahamadanagar Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 29 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अ.क्र पदनाम पदांची संख्या … Read more

महिला व बाल विकास विभागामध्ये अंगणवाडी मदतनीस पदभरती प्रक्रिया 2023 , Apply Now !

महिला व बाल विकास विभागामध्ये अंगणवाडी मदतनीस पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून आवश्यक पात्रता धारक उमेदवारांकडून विहित कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम , शैक्षणिक अर्हता तसेच अर्ज प्रक्रिया या संदर्भातील सविस्तर पदभार जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदनाम / पदसंख्या / पात्रता : यामध्ये अंगणवाडी मदतनीस पदांच्या एकूण 35 जागेसाठी पदभरती … Read more

सहकारी बँकेत लिपिक , कॅशियर , शिपाई , वाहनचालक पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया ! थेट मुलाखतीद्वारे निवड !

मंगलदीव मल्टीस्टेट सहकारी सोसायटी अहमदनगर येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक व इच्छुक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड करण्यात येणार आहे . यामध्ये मंगलदीव सहकारी सोसायटीच्या धानोरा , रुई ,छत्तीसी , राहुरी , डाळमंडई , सावेडी ( नगर ) या शाखांकरीता पदभरती प्रकिया राबविण्यात येत आहेत .यांमध्ये बिझनेस डेव्हलपमेंट अधिकारी पदांच्या … Read more

ECHS : अहमदनगर मध्ये शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 !Apply Now !

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना अंतर्गत अहमदनगर येथे शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून , ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Ex- Servicemen Contributory Health Scheme Recruitment for Peon Post , Number of Post vacancy – 01 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहूयात .. पदांचे नाव – शिपाई (Peon … Read more

वाहन संशोधन आणि विकास आस्थापना , अहमदनगर येथे विविध पदांसाठी थेट पदभरती प्रक्रिया !

वाहन संशोधन आणिक विकास आस्थापना अहमदनगर येथे विविध पदांसाठी थेट पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांसाठी थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .( Vehicle Research and Development Establishment Recruitment for Various Post , Number of Post vacancy – 18 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . पदांचे नाव – इलेक्ट्रॉनिक्स & … Read more

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अंगणवाडी मदतनिस पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया 2023

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अंगणवाडी मदतनिस पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Integrated Child Devlopment Services Scheme Project Recruitment for Anganwadi Helper , Total Number of post – 02 )  पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . पदांचे नावे – अंगणवाडी मदतनिस , पदांची एकुण … Read more

CB Ahmednagar : अहमदनगर छावनी परिषद मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2023

अहमदनगर छावनी परिषद मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Cantonment Board Ahmednagar Recruitment For Various post , Number of Post vacancy – 40 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात . पदांचे नावे – निवासी प्रसुती आणि स्त्रीरोग तज्ञ , लेडी मेडिकल अधिकारी , नर्स … Read more

CB : अहमदनगर कॅन्टोनमेंट बोर्ड मध्ये 10 वी / 7 वी पात्रताधारकांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

अहमदनगर कॅन्टोनमेंट बोर्ड मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .सदर पदे केंद्र शासनाच्या अधिन असून कायमस्वरुपी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( The Ahmednagar Cantonment Board Recruitment For various post , Number of post vacancy – 23 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . पदांचे … Read more