TMC Thane : ठाणे पालिका प्रशासन मध्ये आजची नविन मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

ठाणे पालिका प्रशासन मध्ये आजची नविन मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Thane municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 72 ) पदनाम , पदांची संख्या पात्रता या संदर्भात सविस्तर पदभरती प्रक्रिया तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. … Read more

ZP महाभरती : महाराष्ट्र राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये 18,357+ जागेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास सुरुवात!

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये विविध गट क संवर्गातील पदांसाठी सर्वात मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम पदांची संख्या आवश्यक शैक्षणिक पात्रता , अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क या संदर्भात सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदनाम : आरोग्य … Read more

उल्हासनगर महानगरपालिका ठाणे येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया

उल्हासनगर महानगरपालिका ठाणे येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबवली जात असून आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांची थेट मुलाखती द्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे पदांची नाव आवश्यक शैक्षणिक पात्रता या संदर्भात सविस्तर जाहिरात पुढील प्रमाणे पाहूयात .. यामध्ये फिजिशियन औषध पदांच्या एकूण तीन जागा प्रसुती स्त्री रोग तज्ञ पदांच्या तीन जागा बालरोग तज्ञ पदाच्या … Read more

मिरा भाईंदर महानगरपालिका , ठाणे मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( National Helth Sceme : Mera Bhaindar corporation Recruitment For Various Post ) पदनाम , पदांची संख्या आवश्यक पात्रता या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अ.क्र पदनाम पदांची संख्या … Read more

मुंबई ,पुणे , नागपुर येथे फक्त 12 वी पात्रता धारकांसाठी तब्बल 1086 जागेवर महाभरती प्रक्रिया ! लगेच करा आवेदन !

मेगाभरती 2023 : आयजीआय विमानतळ सेवा मुंबई , पुणे , नागपुर येथे तब्बल 1086 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( IGI Aviation Services PVT Ltd Recruitment For Customer Service Agent , Number of Post Vacancy – 1086 ) पदांचा सविस्तर … Read more

TMC : ठाणे महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

ठाणे महानगरपालिका मध्ये आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Thane Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 90 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. यांमध्ये प्राध्यापक पदांच्या एकुण 07 जागा , सहयोगी … Read more

अमरावती , ठाणे ,सोलापुर , मुंबई ,पनवेल महानगरपालिके मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती , ठाणे , सोलापुर ,मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .पदांनुसार आवश्यक पात्रता , पदसंख्या , नोकरीचे ठिकाण या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अमरावती महानगरपालिकेमध्ये पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या 07 जागा … Read more

TMC : ठाणे महानगरपालिका मध्ये मध्ये विविध पदांकरीता आत्ताची नविन पदभरती ! Apply Now !

ठाणे महानगरपालिका , ठाणे मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम , पदसंख्या व पात्रता या संदर्भात सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहूयात .. अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. प्रशिक्षक ( कबड्डी ) 02 02. व्यवस्थापक 02 03. फिटनेस ट्रेनर 01 04. फिजिओथेरपिस्ट … Read more

महाराष्ट्र राज्य शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया !

महाराष्ट्र राज्य शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मध्ये विविध पदांसाठी पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून ,शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे . पदांचा सविस्तर तपशील पुढील प्रमाणे पाहूयात . यामध्ये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य ) पदांच्या 10 जागा , सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य ) 03 जागा ,कार्यकारी अभियंता (विद्युत ) … Read more

ठाणे पालिकेमध्ये परिचर पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया ! थेट मुलाखतीद्वारे निवड !

ठाणे पालिका अधिनस्त छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय आणि राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरी परिचर या पदांच्या तब्बल 24 जागेकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पात्र उमेदवारांची केवळ मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे . यामध्ये एकुण 24 जागेकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून यापैकी अनुसूचित जाती  प्रवर्गाकरीता 2 जागा , अनुसूचित जमाती -02 ,भटक्या … Read more