बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील 118 जागेसाठी मेगाभरती 2024 ; Apply Now !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये गट क संवर्गातील 118 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . (Brihanmumbai Mahanagarpalika Corporation Recruitment For Licence Inspector Post , Number of Post Vacancy – 118 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

मुंबई नेव्हल डॉकयार्ड मध्ये विविध पदांच्या 301 जागेसाठी महाभरती ; लगेच करा आवेदन !

मुंबई नेव्हल डॉकयार्ड मध्ये विविध पदांच्या अप्रेंटिस करीता मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीनेआवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Navel Dockyard Mumbai Recruitment For Various Post , Number of Post vacancy – 301 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

महाराष्ट्र राज्यात मेट्रोमध्ये 75 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

राज्यात मेट्रो MEMCO लिमिटेड मध्ये 75 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( MEMCO Associates PVT Ltd .Recruitment For Train Operator Post , Number of Post Vacancy – 75 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

MPT : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मध्ये आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mumbai Port Trust Recruitment For Medical Officer & Optometrist Post , Number of Post Vacancy -07 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय , मुंबई येथे गट क संवर्गातील विविध पदांसाठी सरळसेवा पद्धतीने पदभरती , लगेच करा आवेदन !

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय मुंबई येथे गट क संवर्गातील विविध पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Government Central Press Mumbai , Class C Post, Recruitment , Number of Post Vacancy – 54 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

Customs Mumbai : मुंबई सीमाशुल्क आयुक्तालय मध्ये 10 वी पात्रताधारकांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुंबई सीमाशुल्क आयुक्तालय मध्ये इयत्ता 10 वी पात्रताधारकांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Ministry of Finance Department of Revenue Office of The Commissioner of Customs Mumbai Recruitment For Staff Car Driver , Number of Post Vacancy -28 … Read more

KDMC : कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन मध्ये 142 जागेसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन मध्ये तब्बल 142 जागेसाठी मेाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Kalyan – Dombivli Municipal Corporation Recruitment For Medical Officer & Multipurpose Worker Post , Number of Post Vacancy – 142 ) पदनाम … Read more

म्युनिसिपल सहकारी बँक , मुंबई येथे विविध पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

म्युनिसिपल सहकारी बँक , मुंबई येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडुन विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Co-operative Bank Mumbai Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 13 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

मुंबई कस्टम्स विभाग मध्ये  आत्ताची नविन पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुंबई कस्टम्स विभाग मध्ये , आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mumbai Costoms Office Recruitment For Driver Post , Number of Post Vacancy -28 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात … Read more

नवी मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये 110 जागांसाठी आत्ताची नविन मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

नवी मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये 110 जागांसाठी आत्ताची नविन मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Nevi Mumbai Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 110 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more