ZP महाभरती : महाराष्ट्र राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये 18,357+ जागेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास सुरुवात!

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये विविध गट क संवर्गातील पदांसाठी सर्वात मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम पदांची संख्या आवश्यक शैक्षणिक पात्रता , अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क या संदर्भात सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदनाम : आरोग्य … Read more

PMC : पनवेल महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या नियमित जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया ! Apply Now !

पनवेल महानगरपालिका मध्ये विविध पदांच्या नियमित पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक पात्रता , अर्ज प्रक्रिया या संदर्भात सविस्तर माहिती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. गट अ संवर्गातील पदे : यांमध्ये माता व बाल संगोपन अधिकारी पदांच्या … Read more

अमरावती , ठाणे ,सोलापुर , मुंबई ,पनवेल महानगरपालिके मध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती , ठाणे , सोलापुर ,मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .पदांनुसार आवश्यक पात्रता , पदसंख्या , नोकरीचे ठिकाण या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. अमरावती महानगरपालिकेमध्ये पुर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या 07 जागा … Read more

Mahatransco : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2023 ! Apply Now !

रायगड : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी  ( MahaTransco ) मध्ये- विजतंत्री पदासाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून ,आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून online पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited Recruitment for Electrician Post , 67 Number of Post vacany – 67 ) पदांचा सविस्तर  तशलिप पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more

ठाणे , वसई – विरार व पनवेल महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

ठाणे , वसई – विरार व पनवेल महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .सदरची पदे हे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत वरील नमुद महानगरपालिकेकरीता रिक्त असलेल्या पदांवर पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदांचे … Read more

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC ) मध्ये भरती !

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा सुमारे 6 महिने संप सुरु होता .या संपामध्ये कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी म्हणजे महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य शासन सेवेत सामावुन घेणे ही मागणी मान्यच झाली नाही .यासाठी न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरुच आहेत .परंतु संपामुळे काही अंशी वेतनामध्ये वाढ झाली आहे .शिवाय कोरोना काळामध्ये बस प्रवासाला स्थगितच होता . बस महामंडळ … Read more