महाराष्ट्र अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांमध्ये फक्त चौथी पास पात्रता धारकासाठी पदभरती प्रक्रिया ! 23,736/- रुपये एवढा मिळेल पगार

महाराष्ट्र अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामध्ये फक्त चौथी पास उमेदवाराकरिता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवाराकडून ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे .( Food Civil supplies and Consumer protection Department Recruitment for Driver Post ) पदांचा सविस्तर तपशील पुढील प्रमाणे पाहूया . पदाचे नाव : वाहन चालक पात्रता – उमेदवार … Read more

ZP : जिल्हा परिषद सांगली येथे 33 रिक्त जागेवर पदभरती प्रक्रिया 2022

जिल्हा परिषद सांगली येथे स्टाफ नर्स पदांच्या 33 रिक्त जागेंवर पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Zilha Parishad Sangli ,Recruitment for various Post ,Number of post vacancy – 33 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – स्टाफ नर्स एकुण पदांची संख्या – 33 आवश्यक … Read more

ZP SANGALI : जिल्हा परिषद सांगली येथे 12 वी पास पात्रताधारकासाठी नोकरीची मोठी संधी .

जिल्हा परिषद सांगली येथे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( ZP : Zilha Parishad Sangali , Recruitment for Data Entry Operator , Number of post vacancy – 04 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एकुण पदांची … Read more

महापारेषण : महावितरण मध्ये 10 वी / 8 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मर्यादित मध्ये 10 वी / 8 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुनअर्ज मागविण्यात येत आहे. ( Maharashtra State Electricity Distribution company Recruitment for Various post , number of vacancy –  100 ) पद तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. विजतंत्री 40 … Read more

सांगली अर्बन सहकारी बँकेमध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

सांगली अर्बन सहकारी बँकेमध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Sangali Urban Co-operative Bank Recruitment For Various Post ,Number of Post – 10 ) सविस्तर पद तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक महाव्यवस्थापक 03 02. शाखा व्यवस्थापक 05 03. मार्केटिंग … Read more