महाराष्ट्र शासन सेवेत कंत्राटी / बाह्य यंत्रणेद्वारे 75 हजार पदांसाठी मेगाभरती बाबत जाहीरात प्रसिद्ध ! Apply Now !

Spread the love

महाराष्ट्र शासन सेवेत बाह्य यंत्रणा / कंत्राटी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून , यामध्ये प्रामुख्याने मनुष्यबळाच्या वर्गवारीनुसार पदांची भरती करण्यात येणार आहे . याकरीता बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्याकरीता एजन्सींचे / संस्थांचे पॅनल तयार करण्यास राज्य शासनांकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे .

अतिकुशल कामगारांमध्ये प्रकल्प अधिकारी / व्यवस्थापक ,सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी / व्यवस्थापक , वरिष्ठ अभियंता , कनिष्ठ अभियंता , लेखापाल , विधी अधिकारी ,अधिक्षक , शिक्षक ,अशा तांत्रिक पदांचा समावेश अतिकुशल कामगारांमध्ये करण्यात आलेला आहे . सदर पदांकरीता 31,500/- रुपये ते 195,784 इतके वेतन मिळणाार आहेत .

कुशल कामगारांमध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी , सहाय्यक शिक्षक , कोर्स सहाय्यक , ड्राफ्टसमन , वरिष्ठ लिपिक , बँक को -ऑर्डिनेटर ,कनिष्ठ लिपिक , कनिष्ठ लेखापाल , तालुका को-ऑर्डिनेटर , स्वय सहाय्यक अशा पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे . सदर पदांकरीता 32800/- रुपये ते 92,200/- रुपये प्रतिमहा पगार मिळणार आहे .

अर्धकुशल कामागारांमध्ये केअर टेकर , वरिष्ठ माळी , भांडारपाल , माळी , कारपेंटर , हाऊस किपींग स्टाफ अशा पदांचा समावेश करण्यात आलेला असून सदर पदांकरीता उमेदवार हा इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असून , सदर पदांकरीता प्रतिमहा 25,000/- ते 32,800/- रुपये पगार मिळणार आहे .

अकुशल कामगारांमध्ये सफाईगार , परिचर , ड्रेसर , शिपाई , लेबर , मेसेंजर , मदतनिस अशा पदांचा समावेश करण्यात आलेला असून , सदर पदांकरीता कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेचे आवश्यक असणार नाही , परंतु शिपाई पदांकरीता उमेदवार हा इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे . सदर पदांकरीता 25,000/- रुपये ते 29,800/- प्रतिमहा पगार मिळणार आहे .

पदांनुसार आवश्यक पात्रता , वेतनमान , व शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी खालील पदभरती शासन निर्णय डाऊनलोड करा .

पदभरती शासन निर्णय

Leave a Comment