महाराष्ट्र दारुबंदी विभागांमध्ये पोलिस शिपाई , वाहनचालक व शिपाई पदांसाठी मोठी मेगाभरती प्रक्रिया 2023 !

Spread the love

महाराष्ट्र शासनांच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग दारुबंदी विभागांमध्ये जवान , वाहनचालक , चपराशी पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे . या पदभरती प्रक्रिया राबविण्याकरीता राज्य शासनांकडून जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .

पदांचे नावे व पदसंख्या : – सदर पदभरती प्रक्रिया मध्ये पोलिस शिपाई ( जवान ) , वाहनचालक व चपराशी या पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .सध्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागांमध्ये एकुण 3842 पदे मंजुर आहेत , यापैकी दारुबंदी विभागांमध्ये रिक्त असणाऱ्या पोलिस जवान , वाहनचालक व चपराशी या पदांच्या 950 जागांसाठी पदभरती प्रकिया राबविण्यात येणार आहेत .

हे पण वाचा : वाहनचालक ,माळी, सफाईगार ,स्वयंपाकी पदांसाठी मोठी मेगाभर्ती !

आवश्यक पात्रता – सदर पदांकरीता उमेदवार हा इयत्ता 10 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे तर वाहनचालक पदांकरीता वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक असणार आहे . तर यांमध्ये पोलिस जवान व जवान – नि वाहनचालक या पदांकरीता पुरुष उमेदवाराची उंची 165 से.मी असणे आवश्यक आहे , तर छाती 79 से.मी व 5 से.मी फुगवता आली पाहिजे .

तर महिला उमेदवारांकरीता उंची 165 से.मी असणे आवश्यक आहे तर किमान वजन 50 कि.ग्रॅम असणे आवश्यक असणार आहे .

निवड प्रक्रिया – जवान , जवान नि- वाहनचालक पदांकरीता निवड प्रक्रिया राबविताना प्रथम 120 गुणांची लेखी परीक्षा व नंतर 80 गुणांची शारीरिक चाचणी घेण्यात येणार आहे . तर चपराशी या पदाकरीता फक्त 200 गुणांची लेखी चाचणी घेण्यात येणार आहे .

अधिक माहीतीसाठी खालील सविस्तर पदभरती जाहीरात पाहा

पदभरती परिपत्रक

Leave a Comment