जिल्हा परिषद कोल्हापुर येथे विविध पदांकरीता पदभरती , लगेच करा आवेदन !

जिल्हा परिषद कोल्हापुर येथे विविध पदांच्या 23 जागांसाठी  पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Zilha Parishad Kolhapur Recruitment , Number of Post Vacancy –  23 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मध्ये वर्ग 3 व वर्ग 4 ची पदे बाह्यस्त्रोतामार्फत पदभरती GR निर्गमित !

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रत्नागिरी या संस्था मधील वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरणेबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग मार्फत दिनांक 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रत्नागिरी या संस्था मधील गट क संवर्गाची 47 काल्पनिक … Read more

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मध्ये गट ब आणि क संवर्गातील 3000+ जागांसाठी मेगाभरती , लगेच करा आवेदन !

आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मध्ये विविध गट ब आणि क संवर्गातील तब्बल 3,036 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत काळांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( AIIMS : All India Institute of Medical Science Recruitment For Class B & C Post , Number of … Read more

भारतीय रेल्वे विभाग मध्ये तब्बल 1,104 जागेसाठी आत्ताची नविन महाभरती , लगेच करा आवेदन !

उत्तर पुर्व रेल्वे विभाग मध्ये तब्बल 1,101 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत काळात ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( North Eastern Railway Department Recruitment For Apprentice Post , Number of Post Vacancy – 1104 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

India Post : भारतीय डाक विभाग मध्ये 1,899 जागांकरीता महाभरती , लगेच करा आवेदन !

भारतीय टपाल विभाग मध्ये तब्बल 1 हजार 899 पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Indian Post Department Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 1,899 ) पदनाम , पदांची संख्या , शैक्षणिक पात्रता या … Read more

राज्य राखीव पोलिस बल आस्थापनेतील 22,609  पदांना तर बाह्यस्त्रोताद्वारे 446 पदांकरीता मंजुरी ! वाढीव पदांकरीता होणार महाभरती !

महाराष्ट्र पोलिस दलामधील अपर पोलिस महासंचालक राज्य राखीव पोलिस बल महाराष्ट्र राज्य मुंबई व त्यांचे अधिनस्त घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास गृह विभागाच्या दिनांक 28 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे . सदर शासन निर्णयानुसार , महाराष्ट्र पोलिस दलामधील अपर पोलिस महासंचालक राज्य राखीव पोलिस बल , महाराष्ट्र राज्‍य मुंबई या … Read more

MCED : महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र मध्ये मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र , पुणे येथे मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडुन विहीत कालावधी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Center For Enterpreneurship Developoment Recruitment For Organizer Post , Number of Post Vacancy – 30 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता … Read more

PGCIL : पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये 203 जागांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये तब्बल 2023 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Power Grid Corporation Of India Limited Recruitment For Junior Technician Trainee ( Electrical ) Post , Number of Post Vacancy – 203 ) पदनाम … Read more

BHEL : भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या 680 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या 680 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( BHEL Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 680 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

SSC : कर्मचारी निवड आयोग मार्फत 10 वी पात्रताधारकांसाठी तब्बल 26,146 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

कर्मचारी निवड आयोग मार्फत इयत्ता 10 वी पात्रताधारकांसाठी तब्बल 26,146 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Staff Selection Commission Recruitment For GD Constable , Number of Post Vacancy – 26,146 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more