PCMC : पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची मोठी महाभरती ; अर्ज करायला विसरु नका !

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( PCMC Recruitmernt For Firement Post , Number of Post Vacancy – 150 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर महाभरती जाहीरात … Read more

PCMC : पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये 327 जागेसाठी आत्ताची महाभरती , लगेच करा आवेदन !

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये 327 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालाधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Pimpari Chinchawad Municipal Corporation , Pune Recruitment For Teacher Post , Number of Post Vacancy – 327 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

PCMC : पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन भरती , अर्ज करायला विसरु नका !

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Pimpri Chinchwad Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 16 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भात सविस्तर पदभरती तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more

PCMC : पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची मोठी पदभरती , Apply Now !

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रता धारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . पदनाम , पदांची संख्या , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता , इतर अर्हता या संदर्भात सविस्तर पदभरती प्रक्रिया जाहीरात पुढीलप्रामणे पाहुयात .. ( Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Recruitment For Senior Resident ) … Read more

Megabharati : पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासनांमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 16,838 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया !

Megabharati 2023 : पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका (PCMC Corporation ) ही भारत देशा मधीलच नाही तर , आशिया खंडामध्ये सर्वात मोठी ( आर्थिक दृष्ट्या ) आहे . सदर पालिका प्रशासनांमध्ये संवर्ग अ , ब व गट क आणि ड मध्ये तब्बल 16,838 पदांसाठी मेगाभरती प्रक्रिया राबविण्यात सुधारित आकृतीबंध पालिका प्रशासनांकडून तयार करण्यात आलेला आहे . … Read more

PCMC : अखेर पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेमध्ये गट क व ड संवर्गातील 16,838 पदांसाठी महाभरती !

PCMC : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील तब्बल 16 हजार 838 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत . पालिका प्रशासनांची वाढती लोकसंख्या व वाढते क्षेत्र यानुसार प्रशासनांमधील आस्थापनेमधील गट क व गड संवर्गातील पदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनांकडून घेण्यात आलेला आहे . पालिका प्रशासनांकडून पालिकेचे वाढती व्याप्ती … Read more

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे आताची नवीन पद भरती प्रक्रिया लगेच करा आवेदन

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे येथे 209 जागांसाठी पद भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असून पदानुसार आवश्यक पात्रता धारक उमेदवारांकडून विहित कालावधीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने आवेदन मागण्यात येत आहे (PCMC Corporation Recruitment , Number Of Vacancy – 209 ) सहाय्यक शिक्षक (मराठी माध्यम) : सहाय्यक शिक्षक मराठी माध्यम या पदांच्या एकूण 184 जागेसाठी पद भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत … Read more

पिंपरी चिंचवड पालिका मध्ये आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया ,लगेच करा आवेदन !

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासनांमध्ये विविध पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे . ( PCMC : Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 203 ) सदर पदभरती संदर्भात आवश्यक पात्रता , पदसंख्या व इतर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. … Read more

पुणे : PCMC महानगर पालिका मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची नविन महाभरती प्रक्रिया 2023 ! Apply Now !

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मध्ये संवर्ग ब व क मधील विविध पदांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने आवदेन मागविण्यात आलेले आहेत . सदर पालिका प्रशासन आस्थापनेतील स्थायी रिक्त पदांवर रोस्टर तपासणी अंती काही पदांचे रिक्त जागांमध्ये व आरक्षणानुसार बदल करण्यात आलेला असून यानुसार सुधारित जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे  . यांमध्ये गट ब मध्ये  अतिरिक्त कायदा सल्लागार पदांच्या 01 … Read more

पिंपरी चिंचवड पालिकेमध्ये गट ब व ड संवर्गातील 772 पदांसाठी आत्ताची नविन महाभरती ! लगेच करा आवेदन !

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासनांमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 772 जागांसाठी नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पदांनुसार आवश्यक पात्रता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत आवेदन मागविण्यात येत आहेत . यांमध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी आस्थापनेवरी ल गट ब व गट क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात आलेले आहेत , सदर पदभरती … Read more