MCGM : बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये विविध पदांच्या पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Corporation Of Greater Mumbai Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Corporation Of Greater Mumbai Recruitment For Data Entry Operator & Hemodialysis Technician Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

MCGM : बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये पदवी धारकांसाठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये कनिष्ठ मानव संसाधन समन्वयक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांस आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनर्लान पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( The Municipal Corporation Of Greter Miumbai Recruitment For Human Resource Coordinator Post , Number of Post Vacancy – 38 ) पदनाम , … Read more

BMC : बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , Apply Now !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन  पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mumbai Mahanagarpalika Recruitment For Human Resource Coordinator , Number of Post Vacancy -38 ) पदनाम , पदांची संख्या या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये , विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती ! लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हताधारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Bruhanmumbai Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 13 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता  या संदर्भातील … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये 75 जागांसाठी आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये तब्बल 75 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( The municipal Corporation Recruitment For Lawyers Post , Number of Post Vacancy – 75 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

MCGM : बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mumbai Municipal Corporation Of Greter Mumbai Recruitment For Assistant Professor , Number of Post Vacancy -18 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर … Read more

MCGM : बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये , चौथी पास उमेदवारांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये इयत्ता चौथी पास उमेदवारांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Corporation Of Greter Mumbai Recruitment For Sweeper , Number of Post Vacancy – 04 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

मुंबई महानगपालिका मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्था करीता राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत रिक्त असलेल्या विविध पदांच्या 60 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Mumbai Municipal Corporation Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 60 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे … Read more

BMC : बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Corporartion Greater Mumbai Recruitment For Sweeper Post , Number of Post Vacancy – 05 ) पदनाम / पदांची संख्या अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात … Read more