सहकारी बँक मालाड , मुंबई येथे लिपिक पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

सहकारी बँक मालाड , मुंबई येथे लिपिक पदासाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .( Malad Co-operative Bank Recruitment For Clerk Post , Number of Post Vacancy – 30 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

नेव्हल डॉकयार्ड मुंबई येथे विविध पदांच्या 301 जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

नेव्हल डॉकयार्ड मुंबई येथे विविध पदांच्या 301 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Naval Dockyard Mumbai Recruitment For Apprentice Post , Number of Post Vacancy – 301 ) पदनाम  , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

बृहन्मुंबई पालिका प्रशासन मध्ये आत्ताची नविन पदभरती , लगेच करा आवेदन !

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Municipal Corporation Of Greater Mumbai Recruitment For Data Entry Operator & Hemodialysis Technician Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

भारत सरकारच्या टाटा फंडामेंटल संशोधन संस्था मुंबई येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

भारत सरकारच्या टाटा फंडामेंटल संशोधन संस्था , मुंबई येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Tata Institute of Fundamental Research Recruitment , For Various Post , Number of Post Vacancy – 34 … Read more

आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था मध्ये ,मराठी भाषेचे ज्ञान असणाऱ्यांसाठी पदभरती !

आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था मध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान असणाऱ्यांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( International Institute For Population Science , Mumbai Recruitment for Field Investigators Post , Number of Post Vacancy – 05 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

ग्रंट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज.जी.समुह रुग्णालये मुंबई येथे पदभरती !

सर जे जे समुह रुग्णालये अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधी मध्ये थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Grant Government Medical College And Sir Jamshedjee Jeejeebhoy Group Of Hospitals Recruitment For Data Entry Operator )पदनाम , पदांची संख्या … Read more

मुंबई येथे अधिकारी,डॉक्टर , नर्स , लघुलेखक , अभियंता , लिपिक इ. पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Tata Memorial Center Mumbai Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy -48 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर … Read more

मुंबई कस्टम्स विभाग मध्ये  आत्ताची नविन पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुंबई कस्टम्स विभाग मध्ये , आत्ताची नविन पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Mumbai Costoms Office Recruitment For Driver Post , Number of Post Vacancy -28 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात … Read more

Family Court :  कौटुंबिक न्यायालय , मुंबई येथे पदभरती 2023 , Apply Now !

Family Court : कौटुंबिक न्यायालय , मुंबई येथे पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Family Court Mumbai Recruitment For Safai Karmachari , Number of Post Vacancy – 04 ) पदनाम , पदांची संख्या ,अर्हता या संदर्भातील सविस्तर … Read more

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्यालय मुंबई येथे विविध पदांच्या 144 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Chief Metropolitan Magistrate Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more