जिल्हा परिषद मधील गट क संवर्गातील रिक्त पदे भरणेबाबत सुधारित जाहीरात प्रसिद्ध !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील जिल्हा प्रशासनांमधील रिक्त पदांवर महाभरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत राज्य शासनांच्या ग्राम विकास विभागांकडून सुधारित पदभरती प्रक्रिया जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . यानुसार जिल्हा परिषद गट क संवर्गातील पदभरतीमध्ये परीक्षा पद्धती , प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा , गुण स्पष्ठता स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत .

जिल्हा परिषदेमधील गट क मधील संवर्गनिहाय मराठी संबंधित प्रश्न , इंग्रजी संबंधित प्रश्न , गणित संबंधित प्रश्न , तांत्रिक प्रश्न , सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न , बुद्धिमापन संबंधित प्रश्न प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा परीक्षाच्या वेळा निश्चित केले आहेत .

सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 मधील संवर्गाच्या ऑनलाईन स्पर्धा परीक्षेसाठीच्या अभ्यासक्रमाच्या काठीण्य पातळीनुसार दर्जा मराठी , इंग्रजी , बुद्धिमापन व गणित , सामान्यज्ञान या विषयासाठी प्रकार अ व ब क तयार करण्यात आलेले आहेत . या प्रकारांमध्ये पदांच्या समकक्ष दर्जा नमदु करुन अ व ब व क प्रकारांमध्ये पदांची वर्गीकरण करण्यात आलेले आहेत .

हे पण वाचा : आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक , लिपिक , अधिक्षक , वाहनचालक , स्वयंपाकी , शिपाई इ. पदांच्या 38,440 जागांसाठी महाभरती !

यांमध्ये प्रकार अ मध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक , लघेलेखक , पशुधन पर्यवेक्षक , कनिष्ठ सहाय्यक ( लिपिक / लेखा ) कनिष्ठ आरेखक , औषध निर्माण अधिकारी , आरोग्य सेवक ( पुरुष / महिला ) या पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे .

हे पण वाचा : ZP : जिल्हा परिषद पुणे मध्ये 1,008 जागांसाठी मेगाभरती , सविस्तर जाहीरात पाहा !

 तर प्रकार ब मध्ये विस्तार अधिकारी , ( कृषी / शिक्षण / पंचायत / सांख्यिकी ) , वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपिक / लेखा ) , प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , पर्यवेक्षिका , कनिष्ठ लेखाधिकारी , आरोग्य पर्यवेक्षक अशा पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे .तर प्रकार क मध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक , विस्तार अधिकारी , प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , तारतंत्री , जोडारी , कनिष्ठ लेखाधिकारी , कनिष्ठ अभियंता , कंत्राटी ग्रामसेवक , औषध निर्माण अधिकारी , आरोग्य सेवक अशा पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे .

ZP सुधारित पदभरती सुधारित पदभरती जाहीरात डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावेत ..

सविस्तर पदभरती जाहिरात पाहा

Leave a Comment