शिक्षक , लिपिक पदांसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

Spread the love

शिक्षणसेवक , लिपिक पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Shirpur Education Society Recruitment For Teachers and Clerk Post , Number of Post Vacancy – 07 ) पदनाम  , पदांची संख्या , आवश्यक शैक्षणिक अर्हता या संदर्भातील सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..

01.शिक्षण सेवक : शिक्षण सेवक पदांच्या 06 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता उमेदवार हे बी.ए बी.एड / बी.एस्सी बी.एड ( भौतिकशास्त्र ) / एम.ए बी.एड ( हिंदी ) तसेच एच एस सी डी.एड व टी.ई .टी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

02.कनिष्ठ लिपिक : कनिष्ठ लिपिक पदांच्या 01 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता उमेदवार हे कुठल्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक असणार आहेत , तसेच संगणक टंकलेखन मराठी व इंग्रजी टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहेत .

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क : जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपले आवेदन हे रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्र धुळे या पत्यावर दिनांक 03 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सादर करायचे आहेत . सदर पदभरती प्रक्रिया करीता परीक्षा शुल्क / आवेदन शुल्क आकारले जाणार नाहीत .

अधिक माहितीसाठी खालील जाहीरात पाहा

Leave a Comment