पुणे येथे प्राध्यापक, ग्रंथपाल, वॉर्डन, लिपिक, शिपाई पदांकरीता पदभरती ; अर्ज करायला विसरु नका !

पुणे येथील आर्मी विधी महाविद्यालय मध्ये प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी ई-मेल द्वारे आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Army Law college Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , … Read more

पुणे येथे 10 वी / 12 वी / पदवी पात्रता धारकांसाठी मोठी महाभरती 2024 !

एअर इंडिया वाहतुक सेवा पुणे येथे पदवी , 12 वी , 10 वी पात्रताधारकांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Air India Air Transport Service Limited Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 247 ) पदनाम … Read more

पुणे मर्चंटस सहकारी बँक मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

पुणे मर्चंटस सहकारी बँक मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . Pune Marchants Co-operative Bank Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 20 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

एमसीई सोसायटी पुणे अंतर्गत विविध रिक्त पदांकरीता आत्ताची मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

एमसीई सोसायटी पुणे अंतर्गत विविध रिक्त पदांकरीता आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ई-मेलद्वारे आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( MCE Society Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – Not  Declear ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

AIATSL : एअर इंडिया वाहतुक सेवा पुणे येथे पदवी , 12 वी , 10 वी पात्रताधारकांसाठी मोठी पदभरती !

एअर इंडिया वाहतुक सेवा पुणे येथे पदवी , 12 वी , 10 वी पात्रताधारकांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Air India Air Transport Service Limited Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 247 ) पदनाम … Read more

फक्त महिलांसाठी : पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक , पुणे येथे अधिकारी , लिपिक , सफाईगार / शिपाई पदांसाठी मोठी पदभरती !

पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक , पुणे येथे अधिकारी , लिपिक , सफाईगार / शिपाई इ. पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Pune District Co-operative Bank Pune Recruitment For Officer , Clerk , Cleaner / … Read more

जिल्हा परिषद पुणे मध्ये विविध पदांच्या 271 जागेसाठी मेगाभरती 2024 , Apply Now!

जिल्हा परिषद पुणे येथे विविध पदांच्या तब्बल 271 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Jilha Parishad Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 271 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more

पुणे व उटी येथे राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्रामध्ये विविध पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्रामध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( The National Centre For Radio Astrophysics Pune Recruitment For Various Post , Number of post Vacancy – 26 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

पुणे येथे प्राध्यापक ,ग्रंथपाल , वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

पुणे येथील आर्मी विधी महाविद्यालय मध्ये प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी ई-मेल द्वारे आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Army Law college Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , … Read more

जिल्हा परिषद पुणे येथे विविध पदांच्या तब्बल 271 जागेसाठी मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

जिल्हा परिषद पुणे येथे विविध पदांच्या तब्बल 271 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Jilha Parishad Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 271 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या संदर्भातील … Read more