राज्यातील शासकीय यंत्रणा , महामंडळे , अनुदानित संस्था तसेच वित्तीय / बँकिंग संस्थांमध्ये विविध पदांच्या 2800+ जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्यांतील शासकीय यंत्रणा , महामंडळे , अनुदानित संस्था तसेच राज्यातील वित्तीय / बँकिंग संस्थांमध्ये विविध पदांच्या 2800+ जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक असणारी अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत वरील नमुद यंत्रणा नुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State megabharatio For Various Post … Read more

महाराष्ट्र सागरी मंडळ , मुंबई मध्ये नायब तहसीलदार , मंडळ अधिकारी , तलाठी या पदांसाठी मोठी पदभरती !

महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुंबई मध्ये नायब तहसीलदार , मंडळ अधिकारी , तलाठी या पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबवली जात असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून विहित कालावधीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत .. 1.नायब तहसीलदार : नायब तहसीलदार या पदांच्या एकूण 04 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवली जात असून , सदर पदाकरिता नायब तहसीलदार … Read more

सरळसेवा महाभरती : तलाठी संवर्ग भरतीबाबत आत्ताची मोठी अपडेट , पाहा सविस्तर !

महसुल व वन विभागामार्फत तलाठी पदांच्या तब्बल 4625 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , जिल्हा निहाय रिक्त पदांचा आकडेवारी जाहीर करुन ऑनलाईन पद्धतीने पात्र / इच्छुक उमेदवारांकडून आवेदन मागविण्यात आले आहेत . यांमध्ये जिल्हा निहाय तलाठी पदांच्या रिक्त जागेची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे .. तलाठी पदांकरीता उमेदवार हे कोणत्याही शाखेतुन पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार … Read more

राज्य शासनांच्या महसूल व वन विभागांमध्ये 4,644 जागांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य शासनांच्या महसून व वन विभाग अंतर्गत तब्बल 4,644 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Ministry of Revenue and Forest Department Recruitment for Talathi Post ,Number of Post Vacancy – 4,644 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. यांमध्ये तलाठी … Read more

महाराष्ट्र राज्य महसुल व वन विभाग मध्ये तलाठी पदांच्या एकुण 4,644 जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरुवात , असा करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य महसुल व वन विभाग अंतर्गत गट क संवर्गातील तलाठी पदांच्या एकुण 4 हजार 644 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत , महसुल विभागांकडून आज दिनांक 23.06.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेली सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. तलाठी पदांच्या एकुण 4,644 जागांसाठी पदभरती … Read more

अखेर तलाठी ( गट – क ) संवर्गातील तब्बल 4,644 जागांसाठी अर्ज करण्यास सुरुवात ! लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभाग अंतर्गत तलाठी गट क संवर्गातील एकूण 4,644 पदांच्या सरळ सेवा पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया करिता जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य पुणे कार्याकडून महाराष्ट्रातील एकूण 36 जिल्ह्याच्या केंद्रावर ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहेत .ऑनलाइन पद्धतीने महसूल विभागाकडून ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन करण्याची पदभरती जाहिरात अखेर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . पात्रता … Read more

तलाठी मेगाभर्तीस अशा पद्धतीने ऑनलाइन करावा लागेल अर्ज ! Apply Now !

महाराष्ट्र राज्य शासनांकडून महसुल व वन विभागांतर्गत गट क संवर्गातील तलाठी पदांच्या एकुण 4,625 पदांच्या सरळसेवा पद्धतीने भरती करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भुमि ( महाराष्ट्र राज्य ) पुणे कार्यालयाकडून दि.17.08.2023 ते 12.09.2023 या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यातील एकुण 36 केंद्रावर ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येणार आहेत . तलाठी पदभरती संदर्भात राज्य शासनांकडून दि.02.06.2023 रोजी … Read more

तलाठी मेगाभर्ती : महाराष्ट्र महसूल विभागामध्ये , तलाठी पदांच्या 4,625 जागांसाठी मेगाभर्ती जाहिरात प्रसिध्द !Apply Now !

तलाठी पदांची मागील दोन वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आत्ताची सर्वात मोठी खुशखबर समोर आलेली आहे . महाराष्ट्र महसूल व वन विभागाकडून दि.02.06.2023 रोजी तलाठी मेगाभर्ती प्रारूप जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे .सदर जाहिराती मध्ये राज्याच्या जिल्हा निहाय रिक्त पदे संवर्गनिहाय पदांचे आरक्षण नमूद करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये तलाठी पदांच्या जिल्हानिहाय पदसंख्या पुढीलप्रमाणे आहे , … Read more

आली रे आली , तलाठी पदांच्या तब्बल 4,625 जागांसाठी मेगाभरती जाहिरात आली ! लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल व वन विभागामध्ये बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असणारी तलाठी पदांसाठी मेगाभर्ती प्रक्रिया अखेर जाहीर करण्यात आलेली आहे .महसूल विभागाकडून तलाठी पदांच्या 4,625 जागेसाठी मेगाभर्ती बाबत प्रारूप जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . पदनाम / पदसंख्या : यामध्ये तलाठी पदांच्या एकूण 4,625 जागांसाठी मेगाभर्ती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरिता दि.17 ऑगस्ट 2023 … Read more

तलाठी पदांच्या 4,200 जागांसाठी मेगाभरतीस राज्य शासनांकडून अधिक वेगवान हालचाली ! नविन सुधारित अधिसूचना जाहीर !

महाराष्ट्र राज्य शासनांच्या महसुल व वन विभागांध्ये तलाठी पदांच्या संवर्ग क मधील तब्बल 4 हजार 200 पदे मेगाभरती प्रक्रियास राज्य शासनांकडून अधिक वेग आले आहे . महाराष्ट्र राज्य शासनांकडून नविन पदभरती प्रक्रियाबाबत सुधारित शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आला आहे . या सुधारित शासन परिपत्रकानुसार राज्यांमध्ये वर्ग क संवर्गातील तब्बल 75 हजार पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात … Read more