पुणे येथे प्राध्यापक, ग्रंथपाल, वॉर्डन, लिपिक, शिपाई पदांकरीता पदभरती ; अर्ज करायला विसरु नका !

पुणे येथील आर्मी विधी महाविद्यालय मध्ये प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी ई-मेल द्वारे आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Army Law college Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , … Read more

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये 327 जागेसाठी आत्ताची महाभरती , लगेच करा आवेदन !

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये 327 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालाधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Pimpari Chinchawad Municipal Corporation , Pune Recruitment For Teacher Post , Number of Post Vacancy – 327 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

पुणे मर्चंटस सहकारी बँक मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

पुणे मर्चंटस सहकारी बँक मध्ये विविध पदांसाठी आत्ताची मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . Pune Marchants Co-operative Bank Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 20 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

AIATSL : एअर इंडिया वाहतुक सेवा पुणे येथे पदवी , 12 वी , 10 वी पात्रताधारकांसाठी मोठी पदभरती !

एअर इंडिया वाहतुक सेवा पुणे येथे पदवी , 12 वी , 10 वी पात्रताधारकांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Air India Air Transport Service Limited Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 247 ) पदनाम … Read more

पुणे येथे प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई इ. पदांसाठी मोठी पदभरती, लगेच करा आवेदन !

पुणे येथील आर्मी विधी महाविद्यालय मध्ये प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी ई-मेल द्वारे आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Army Law college Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , … Read more

जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ सराटी , पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती  !

जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ सराटी , पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Jijamata Education Mandal Sarati , Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 78 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

पुणे व उटी येथे राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्रामध्ये विविध पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

राष्ट्रीय रेडिओ खगोलभौतिकी केंद्रामध्ये विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( The National Centre For Radio Astrophysics Pune Recruitment For Various Post , Number of post Vacancy – 26 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

PCMC : पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये 327 जागेसाठी आत्ताची महाभरती , लगेच करा आवेदन !

पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन मध्ये 327 जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालाधीमध्ये , ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Pimpari Chinchawad Municipal Corporation , Pune Recruitment For Teacher Post , Number of Post Vacancy – 327 ) पदनाम , पदांची संख्या , … Read more

पुणे येथे प्राध्यापक ,ग्रंथपाल , वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती , लगेच करा आवेदन !

पुणे येथील आर्मी विधी महाविद्यालय मध्ये प्राध्यापक , ग्रंथपाल , वसतिगृह वॉर्डन , लिपिक व शिपाई पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्यांनी ई-मेल द्वारे आवेदन सादर करायचे आहेत . ( Army Law college Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 10 ) पदनाम , … Read more

रक्षा मंत्रालय अंतर्गत पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

रक्षा मंत्रालय अंतर्गत पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये , ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( National Defence Academy ( NDA ) Khadakwasala Pune Recruitmet For Various Post , Number of Post Vacancy – 198 ) पदनाम , पदांची … Read more