खेड शिक्षण प्रसारक मंडळ मध्ये विविध पदांच्या 181 जागेसाठी महाभरती !

खेड शिक्षण प्रसारक मंडळ मध्ये विविध पदांच्या तब्बल 181 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Khed Shikshan Prasark Mandal Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 181 ) पदनाम , पदांची संख्या , अर्हता या … Read more

आत्मा मलिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल मध्ये विविध शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती !

आत्मा मलिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल कोकणठाम अंतर्गत विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Atma Malik Education & Sport Sankul Recruitment For Various Teaching & Non Teaching Post , Number of Post … Read more

राज्यातील खाजगी / अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती , अर्ज करायला विसरु नका !

राज्यातील खाजगी / अनुदानित शाळा / महाविद्यालयांमध्ये आगामी शैक्षणिक वर्षांकरीता अनुदान / कंत्राट तत्वावर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांची थेट मुलाखतीत्वारे / लेखी परीक्षेद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Private School Recruitment For Various Teaching & Non Teaching Post  ) संस्था / … Read more

जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ सराटी , पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती  !

जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ सराटी , पुणे येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . ( Jijamata Education Mandal Sarati , Pune Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 78 ) पदनाम , पदांची संख्या … Read more

आदिवासी विभाग मध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर पदांच्या तब्बल 602 जागांसाठी मोठी मेगाभरती , Apply Now !

आदिवासी विकास विभाग मध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर पदांच्या तब्बल 602 जागांसाठी मोठी मेगाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीात आवश्यक असणारी अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Tribal Development Department Recruitment For Teaching & Non Teaching Staff , Number of Post Vacany – 602 ) पदनाम , … Read more

शिक्षक , लिपिक , टायपिस्ट , शिपाई , सहाय्यक पदांसाठी मोठी पदभरती !

आत्मा मालिक शैक्षणिक व क्रिडा संकुल येथे विविध शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत .( Atma malik Education Society And Sport Sankul Recruitment For Teaching And Non Teaching Post , Number of Post Vacancy – … Read more

आदिवासी विभाग मार्फत निवासी शाळांमध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांच्या तब्बल 10,000+ जागांसाठी मेगाभरती , अर्ज करण्याची शेवटची संधी !

एकलव्य निवासी शाळांमध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांच्या तब्बल 10,391 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , सदर पदांकरीता आवश्यक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये आवेदन मागविण्यात येत आहेत , सदर पदांकरीता आवेदन करण्याची मुद संपली असल्याने आता पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक 5660 02. … Read more

अखेर आदिवासी निवासी आश्रम शाळेमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 10,391 जागेसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

केंद्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा कार्यरत आहेत , सदर आश्रम शाळेमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 10,391 जागेसाठी महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , यापैकी 6,329 जागेच्या पदांची सविस्तर पद भरती प्रक्रिया तपशील पुढील प्रमाणे पाहूयात … 1)प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक : प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक पदांच्या एकूण 5,660 जागेसाठी पदभरती … Read more

शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर येथे विविध पदांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर येथे विविध पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Shivaji University Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 175 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. पदनाम / पदांची संख्या : यांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या … Read more

राज्यामध्ये विविध पदांच्या तब्बल 6,830+ जागांसाठी मोठी मेगाभरती प्रक्रिया ,लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित / खाजगी शाळा ,महामंडळे , स्वायत्त संस्था त्याचबरोबर इतर सार्वजनिक उपक्रम यामध्ये विविध पदांच्या तब्बल 6,830+ जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असून , आवश्यक पात्रता असणाऱ्या उमेदवाराकडून विहित कालावधीमध्ये ऑनलाईन / ऑफलाइन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदांचे नावे : सफाई कर्मचारी ,लेखापाल , वसतिगृह अधीक्षक, स्वयंपाकी ,संगणक चालक, वाहन … Read more