महाराष्ट्र राज्य नियोजन विभागांमध्ये गट ब व क संवर्गातील विविध पदांसाठी महाभरती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्य अर्थ व सांख्यिकी ( नियोजन ) विभाग संचालनालय मध्ये विविध पदांच्या गट ब व क संवर्गातील पदांकरीता महाभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra State Statistics Planning Department Recruitment For Group B and Group C )  पदभरतीचा सविस्तर तपशिल … Read more

पश्चिम रेल्वे महाराष्ट्र राज्य  ( मुंबई ) विभाग मध्ये तब्बल 3,624 जागांसाठी मेगाभरती , लगेच करा आवेदन !

Western Railway Recruitment Megabharati : पश्चिम रेल्वे विभागांमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 3 हजार 624 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , पदांनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारक उमेदवारांकडून विहीत कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदांचे नावे , पदसंख्या , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता इ. पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. यांमध्ये फिटर , वेल्‍डर … Read more

जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया , लगेच करा आवेदन !

जिल्हा परिषद प्रशासनांमध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , आवश्यक पात्रताधारक उमेदवारांडून विहीत कालावधी मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदनाम , पदसंख्या , आवश्यक शैक्षणिक पात्रता अर्ज प्रक्रिया ,वेतनमान या संदर्भात सविस्तर पदभरती जाहीरात पुढीलप्रमाणे पाहुयात .. जिल्हा परिषद निवासी क्रिडा प्रबोधिनी शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ) … Read more

महाराष्ट्र ग्रामिण बँक , विदर्भ कोकण ग्रामीण बँका अशा राज्यनिहाय प्रादेशिक बँकामध्ये विविध पदांसाठी तब्बल 8,611 जागांसाठी मेगाभरती !

केंद्र सरकारच्या बँकिंग उपक्रमानुसार राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या भागीदारातुन प्रादेशिक बँकांची स्थापना करण्यात आलेली आहेत . ज्यामुळे प्रादेशिक ग्रामिण भागांमध्ये बँकिंग क्षेत्राचा विकास / विस्तार व्हावा जेणेकरुन ग्रामीण भागातील नागरीकांना बँकिंग व्यवहार करणे अधिक सोयीचे होईल अशा हेतुने राज्यनिहाय प्रादेशिक बँकांची स्थापना करण्यात आलेली आहे . सदर पदभरती देशातील सर्व प्रादेशिक बँकाकरीता करण्यात येत … Read more

Megabharati : पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासनांमध्ये विविध पदांच्या तब्बल 16,838 जागांसाठी महाभरती प्रक्रिया !

Megabharati 2023 : पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका (PCMC Corporation ) ही भारत देशा मधीलच नाही तर , आशिया खंडामध्ये सर्वात मोठी ( आर्थिक दृष्ट्या ) आहे . सदर पालिका प्रशासनांमध्ये संवर्ग अ , ब व गट क आणि ड मध्ये तब्बल 16,838 पदांसाठी मेगाभरती प्रक्रिया राबविण्यात सुधारित आकृतीबंध पालिका प्रशासनांकडून तयार करण्यात आलेला आहे . … Read more

PCMC : अखेर पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेमध्ये गट क व ड संवर्गातील 16,838 पदांसाठी महाभरती !

PCMC : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील तब्बल 16 हजार 838 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहेत . पालिका प्रशासनांची वाढती लोकसंख्या व वाढते क्षेत्र यानुसार प्रशासनांमधील आस्थापनेमधील गट क व गड संवर्गातील पदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनांकडून घेण्यात आलेला आहे . पालिका प्रशासनांकडून पालिकेचे वाढती व्याप्ती … Read more

राज्यामध्ये विविध पदांच्या तब्बल 6,830+ जागांसाठी मोठी मेगाभरती प्रक्रिया ,लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित / खाजगी शाळा ,महामंडळे , स्वायत्त संस्था त्याचबरोबर इतर सार्वजनिक उपक्रम यामध्ये विविध पदांच्या तब्बल 6,830+ जागेसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असून , आवश्यक पात्रता असणाऱ्या उमेदवाराकडून विहित कालावधीमध्ये ऑनलाईन / ऑफलाइन पद्धतीने आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदांचे नावे : सफाई कर्मचारी ,लेखापाल , वसतिगृह अधीक्षक, स्वयंपाकी ,संगणक चालक, वाहन … Read more

आदिवासी विकास विभागांमध्ये शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांसाठी तब्बल 38,440 जागांसाठी महाभरती !

राष्ट्रीय आदिवासी विकास विभागांमध्ये शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांच्या तब्ल 38,440 जागांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया संदर्भात राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिती मार्फत महाभरती प्रक्रिया नोटिफिकेशन निर्गमित करण्यात आलेली आहे . शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदांच्या रिक्त पदांवर प्रथमच मोठ्या प्रमाणात महाभरती राबविण्यात येत आहेत . सदरची पदे ही मागील दोन वर्षांपासून रिक्त असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांचे … Read more

लघुलेखक ,सांख्यिकी सहाय्यक ,लेखापाल , सर्वेक्षक ,वनरक्षक ,अभियंता पदांच्या एकूण 2,417 जागांसाठी मेगाभर्ती , लगेच करा आवेदन !

महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागामध्ये विविध पदांच्या तब्बल 2417 जाण्यासाठी महाभरती प्रक्रिया सरळसेवा पद्धतीने राबविण्यात येत असून , आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांनी आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने विहित कालावधीमध्ये सादर करायचा आहे . लघुलेखक : लघुलेखक पदांच्या एकूण 36 जागेसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असून , सदर पदाकरिता बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे त्याचबरोबर लघुलेखनाचा किमान वेग 120 … Read more

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये गट ब व क संवर्गातील तब्बल 2,417 पदांसाठी मोठी पदभरती प्रक्रिया , Apply Now !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये पदभरती प्रक्रियेस अखेर सुरुवात झाली आहे . महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेच्या वनविभागामध्ये विविध पदांच्या गट ब व क संवर्गातील तब्बल 2,417 जागांसाठी मोठी महाभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहेत .पदांचे नाव ,पदसंख्या, आवश्यक पात्रता या संदर्भातील सविस्तर पद भरती प्रक्रिया तपशील पुढील प्रमाणे पाहूयात .. पदांचे नाव / पदसंख्या : यामध्ये गट … Read more